DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:36 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Giám sát việc xây dựng khu tái định cư các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Bài cuối: Xác định thời hạn giải quyết bức xúc

08:16 | 07/04/2019
Từ hiệu quả thiết thực của cuộc giám sát việc xây dựng các khu tái định cư các dự án đầu tư ngoài ngân sách, HĐND tỉnh Long An nhận thấy: Quá trình tổ chức giám sát, việc kết hợp chặt chẽ giữa đọc, nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị tại buổi làm việc với đi thực tế, thực địa, gặp gỡ, tiếp xúc lắng nghe phản ánh, tâm tư của các đối tượng liên quan đến nội dung giám sát, nhất là lắng nghe ý kiến của người dân có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, cần nêu thời hạn giải quyết cụ thể đối với các vấn đề lớn, bức xúc cần sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh.

>> Bài 1: Ban hành nghị quyết sau giám sát

Chuyển biến rõ nét

Sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về kết quả giám sát và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc xây dựng các khu tái định cư của các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn, đến tháng 5.2018, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nghị quyết; tháng 9.2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tái giám sát, nắm tiến độ thực hiện tại một số khu tái định cư đã giám sát cuối năm 2017.

Qua đó cho thấy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, địa phương gắn với tiến độ từng công việc; chỉ đạo thanh tra, kết luận đối với một số dự án kéo dài, có nhiều bức xúc. Các ngành, địa phương liên quan và một số chủ đầu tư có nhiều nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ở một số dự án tái định cư có chuyển biến rất tích cực (có dự án tiến độ kéo dài rất nhiều năm, vào thời điểm HĐND tỉnh giám sát cuối năm 2017 vẫn chưa hoàn thành việc san lấp mặt bằng, còn rất ngổn ngang; nhưng đến thời điểm tái giám sát đã đầu tư xây dựng hệ thống điện, nước, đường giao thông hoàn chỉnh và chuẩn bị giao nền cho người dân vào xây dựng nhà ở). Tỷ lệ giao lô nền tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở của người dân đều tăng đáng kể sau 10 tháng. Tỉnh đã điều chỉnh, ban hành các quy định, hướng dẫn về chuyển giao, tiếp nhận, quản lý các khu tái định cư trên địa bàn; bàn giao thêm trong quí I đối với một số khu tái định cư cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật...

Sau khi tổ chức tái giám sát đánh giá tình hình, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh 8 nhiệm vụ, giải pháp chung và 10 vấn đề cụ thể cần tiếp tục, quyết liệt chỉ đạo thực hiện; hiện nay UBND tỉnh đã có chỉ đạo rất cụ thể để triển khai thực hiện và sẽ tiếp tục báo cáo HĐND tỉnh vào tháng 5. 


Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 77 của HĐND tỉnh Long An về kết quả giám sát và tăng cường quản lý việc xây dựng khu tái định cư các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước

Lắng nghe ý kiến người dân

Từ hiệu quả thiết thực mang lại qua hoạt động giám sát chuyên đề về xây dựng các khu tái định cư của các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, Thường trực HĐND tỉnh Long An nhận thấy, việc chọn nội dung, chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh phải là những vấn đề lớn, quan trọng, bức xúc, được nhiều cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm; xác định đúng đối tượng cần khảo sát, giám sát; xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát phải thật khoa học, chặt chẽ, cụ thể.

Trong quá trình tổ chức giám sát, việc kết hợp chặt chẽ giữa đọc, nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị tại buổi làm việc với việc đi thực tế, thực địa, gặp gỡ, tiếp xúc lắng nghe phản ảnh, tâm tư của các đối tượng có liên quan đến nội dung giám sát, nhất là lắng nghe ý kiến của người dân (Đoàn giám sát yêu cầu UBND xã mời một số hộ dân có quyền lợi liên quan đến các dự án tái định cư đến để trao đổi, lắng nghe ý kiến; đồng thời đi đến trực tiếp ngẫu nhiên một số hộ tại dự án tái định cư để nghe phản ánh, tâm tư) có ý nghĩa rất quan trọng. Với cách làm trên, thông tin có được qua giám sát rất toàn diện, nhiều chiều, khách quan, chân thực và thuyết phục (Vừa qua, khi giám sát các chuyên đề về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và cải cách hành chính, Đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng thực hiện phương pháp gặp gỡ, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, qua đó đã thu thập được nhiều thông tin; đồng thời tác động cơ quan chức năng giải quyết ngay một số trường hợp thủ tục hành chính kéo dài, trễ hẹn mà người dân, doanh nghiệp phản ánh).

Sau khi khảo sát, nắm tình hình thực tế, đoàn giám sát cần hệ thống hóa các vấn đề (thành bộ câu hỏi) chuyển trước và yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh nghiên cứu để trả lời làm rõ, nêu quan điểm ngay tại buổi đoàn giám sát đến làm việc; nếu có vấn đề gì chưa rõ, đoàn giám sát tiếp tục đặt ra và yêu cầu giải trình. Với cách làm trên, buổi làm việc, giám sát đối với UBND tỉnh, các cơ quan chức năng có liên quan diễn ra rất nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, không mất nhiều thời gian; nội dung giải trình được thể hiện trong văn bản rất đầy đủ, chính xác với thông tin, số liệu cụ thể; đồng thời UBND tỉnh thể hiện rất rõ chính kiến, quan điểm đối với từng vấn đề đoàn giám sát đặt ra để thống nhất đưa vào các nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu của HĐND tỉnh trong nghị quyết sau giám sát.

Các kiến nghị của đoàn giám sát (sẽ được đưa vào nghị quyết của HĐND tỉnh sau này), phải thật xác đáng, thuyết phục, khả thi, có nêu thời hạn hoàn thành cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện dứt điểm; không nên nêu chung chung và không có thời gian cụ thể để giải quyết. Trong các nghị quyết của HĐND tỉnh Long An sau giám sát chuyên đề đều tách bạch thành hai phần. Đó là: Phần về các nhiệm vụ, giải pháp chung, thường xuyên; phần về các vấn đề cụ thể cần chỉ đạo kiểm tra, giải quyết ngay. Đồng thời, nêu thời hạn giải quyết cụ thể đối với các vấn đề lớn, bức xúc cần sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh.

Đặc biệt, tăng cường theo dõi, đôn đốc, tái giám sát các cơ quan chức năng thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề. Đối với HĐND tỉnh Long An, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm, theo dõi chặt chẽ việc UBND tỉnh và cơ quan chức năng giải quyết các yêu cầu của HĐND tỉnh trong nghị quyết sau giám sát. Trước kỳ họp thường lệ giữa năm, đều có Công văn yêu cầu UBND tỉnh báo cáo cụ thể với HĐND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện nghị quyết. Ngoài nghe báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức tái giám sát, đi thực tế, thực địa để kiểm tra lại các vấn đề đã UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết (như đã tổ chức tái giám sát chuyên đề về việc triển khai xây dựng các khu tái định cư).

Nguyễn Thanh Cang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang