DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:36 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa

Chuẩn bị kỹ, thống nhất cao

08:30 | 01/02/2019
Thời gian qua, chất lượng tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng lên. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, đề án trình. Tại phiên họp, chỉ trình bày tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào những nội dung chính của từng vấn đề UBND tỉnh xin ý kiến. Trên cơ sở diễn biến phiên họp, Chủ tọa kết luận rõ ràng, xác đáng từng vấn đề, qua đó bảo đảm được sự nhất trí cao của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh khi biểu quyết.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết về quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh, Quy trình xử lý các công việc do UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Đây là 3 văn bản rất quan trọng để các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm khoa học, hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định.


Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ lần thứ 20

Nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình

Yêu cầu thực tế đặt ra là Thường trực HĐND tỉnh phát huy tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ khâu chuẩn bị và tổ chức phiên họp; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và cho ý kiến vào các nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp bất thường, đặc biệt là các vấn đề về đầu tư công. Kịp thời xử lý các công việc do UBND tỉnh trình bảo đảm nhanh gọn, chất lượng, hiệu quả. Văn bản trả lời của Thường trực HĐND tỉnh phải quy định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thực hiện các quy định, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp giải quyết nhiều vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nội dung trình của UBND tỉnh chủ yếu thuộc lĩnh vực đầu tư và phân bổ ngân sách. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng như: Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa; Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư; đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; đầu tư, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện; phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017...

Qua thực tiễn tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy chất lượng ngày càng được nâng lên. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo vào khâu nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, đề án trình Thường trực HĐND tỉnh; chỉ đưa vào chương trình phiên họp những vấn đề đã chuẩn bị chu đáo về nội dung và được Ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định; cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung phiên họp.

Công tác điều hành phiên họp tiếp tục có những đổi mới, dân chủ, đúng luật, phát huy trí tuệ của tập thể Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu mời tham dự, tạo điều kiện cho nhiều đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào từng nội dung của phiên họp. Tại phiên họp, chỉ trình bày tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào những nội dung chính của từng vấn đề UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở diễn biến của phiên họp, Chủ tọa đã kết luận rõ ràng, xác đáng từng vấn đề, qua đó bảo đảm được sự nhất trí cao của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh khi biểu quyết. Đối với những vấn đề chưa rõ, còn ý kiến phân vân, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh kiểm tra, làm rõ nội dung trình và chuyển sang xem xét, quyết định tại phiên họp sau.

Thẳng thắn trong tranh luận

Để tổ chức thành công các phiên họp giải quyết các vấn đề phát sinh, kinh nghiệm của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cho thấy, trước hết, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các văn bản trình phiên họp bảo đảm thời gian, chất lượng. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của Ban; ghi rõ những nội dung thống nhất, không thống nhất; đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong quá trình thẩm tra, nếu cần phải bổ sung hồ sơ, Ban HĐND tỉnh có văn bản báo cáo để Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh bổ sung hồ sơ. Trường hợp Ban xét thấy cần phải khảo sát thực tế thì thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban.

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tiếp nhận, phân loại các công việc do UBND tỉnh trình, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết; phát hành văn bản đi đúng quy định, thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu hồ sơ do các Ban HĐND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh thẩm tra lại hoặc bổ sung, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh hoặc yêu cầu UBND tỉnh làm rõ một số nội dung, bổ sung hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc sưu tầm văn bản, tài liệu và tổng hợp, phân tích các nội dung liên quan, cung cấp thông tin phục vụ Chủ tọa điều hành và kết luận từng nội dung tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Đặc biệt, trong điều hành phiên họp, Chủ tọa cần phát huy trí tuệ của tập thể, giảm bớt các thủ tục nghi lễ hình thức, tránh phát biểu trùng lặp, tôn trọng ý kiến trái ngược, tạo không khí thẳng thắn trong tranh luận, thảo luận để làm sáng tỏ vấn đề; yêu cầu đại diện UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giải trình cụ thể các vấn đề thành viên Thường trực HĐND tỉnh quan tâm; kết luận rõ ràng từng nội dung.

Phạm Bá Oai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang