DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 20:15 | 27/05/2020 (GMT+7)
.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021

Thống nhất, đồng bộ mới hiệu quả

08:15 | 30/01/2019
Một trong những mục tiêu của Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021, trong năm 2019 phải sắp xếp xong số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn để sớm ổn định đơn vị hành chính nhằm có thời gian chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng: Khó nhất sau sắp xếp là giải quyết cán bộ dôi dư, vì vậy Bộ Nội vụ cần có đề án tổng thể và đề án chi tiết để hướng dẫn chung toàn quốc thực hiện thống nhất, tạo thuận lợi cho cả địa phương và cấp thẩm định.

Sắp xếp để sớm ổn định

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24.12.2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo các Nghị quyết trên và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và nhân dân…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc sắp xếp, thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn là chủ trương lớn của Đảng. Đây là vấn đề khó, được dư luận xã hội quan tâm, có tác động lớn đến hoạt động quản lý nhà nước, cuộc sống của Nhân dân, tâm tư của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính tiến hành sắp xếp. Tuy nhiên, một trong những mục tiêu cơ bản để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính so với hiện nay. Do đó, chủ trương chung là khuyến khích sáp nhập các đơn vị hành chính cùng cấp với nhau và hạn chế việc điều chỉnh từ đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên lớn, quy dân số đông sang các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn để bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, không làm giảm số lượng đơn vị hành chính.

Theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, trong năm 2019 phải cơ bản hoàn thành việc sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí về diện tích và quy mô dân số, dự kiến, cả nước có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã. Sở dĩ ngay trong năm 2019 phải sắp xếp xong số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn để sớm ổn định đơn vị hành chính nhằm có thời gian chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cần vào cuộc mạnh mẽ

 Tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức mới đây,  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các cơ quan tham mưu của các tỉnh, thành cần tích cực, chủ động tham mưu trong việc thực hiện sắp xếp ngay khi nghị quyết ban hành. Phấn đấu hoàn thành các dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ vào tháng 3.2019.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Văn Đức cho biết: Nghị quyết áp dụng đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã khi có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều chưa đạt 50% theo quy định. Mục tiêu từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đến cuối năm 2021, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp…

Đồng tình với chủ trương của Nghị quyết được ban hành là rất cần thiết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các địa phương tiến hành sắp xếp một cách thuận lợi. Tuy nhiên, trình bày tham luận tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức mới đây, đại diện Sở Nội vụ các địa phương cho rằng: khó nhất vẫn là giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là một số tổ chức đoàn thể, họ đều là cán bộ chuyên trách.

 Đơn cử tại tỉnh Cao Bằng,  hiện tỉnh có 75/199 đơn vị hành chính cấp xã và 3/11 đơn vị hành chính cấp huyện huyện không đủ cả 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, cần sắp xếp lại. Theo quy định sau 5 năm phải sắp xếp lại biên chế và các chức danh theo đúng quy định như dự thảo sẽ gây nhiều khó khăn cho địa phương, vì sau khi sáp nhập, số lượng công chức, lãnh đạo cấp xã của tỉnh dôi dư rất nhiều (theo tính toán, Cao Bằng hiện có 1.540 cán bộ, công chức cấp xã. Sau khi sáp nhập sẽ giảm 41 đơn vị và dôi dư trên 800 người, trong số này dự kiến có 163 trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi. Số còn lại hầu hết đều là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cao Bằng Nguyễn Ngọc Định cho biết.

Liên quan đến việc giải quyết số lượng lãnh đạo bao gồm cấp trưởng, cấp phó của đơn vị mới không vượt quá tổng số lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị tiến hành sắp xếp, sáp nhập, nhiều ý kiến cũng cho rằng: theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thường trực HĐND cấp xã có Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch HĐND, UBND có không quá 5 thành viên, vì vậy việc sắp xếp số lượng lãnh đạo của HĐND, UBND cấp xã của đơn vị hành chính mới, nhất là cấp phó, nếu bố trí tăng thì trái luật, nếu không bố trí tăng thì rất khó giải quyết những trường hợp sau khi sáp nhập, ngoài việc số lượng cán bộ công chức tăng lên còn xem xét bố trí cho trưởng các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Vì vậy, cần nghiên cứu, đề ra giải pháp cụ thể cho phù hợp với luật thì mới khả thi khi thực hiện. Cụ thể, Trung ương cần sớm có hướng dẫn chặt chẽ, cụ thể và có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức ngoài quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, cần đơn giản hóa các trình tự, thủ tục trong hồ sơ trình đề án sắp xếp. Có thể để các huyện chủ động xây dựng đề án và có tờ trình HĐND, UBND cấp tỉnh và UBND cấp tỉnh xây dựng tờ trình và báo cáo thẩm định chứ không cần phải xây dựng một đề án chung của tỉnh, như vậy sẽ giảm bớt được các thủ tục.

Nhiều ý kiến cho rằng: Mục tiêu lớn nhất của nghị quyết 37 là tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, đây cũng là điều nhân dân quan tâm; nếu không thực hiện được thì không lấy được sự đồng thuận của nhân dân. Do đó, ngoài việc Bộ Nội vụ xây dựng đề cương về đề án tổng thể và đề án chi tiết để hướng dẫn chung toàn quốc thực hiện thống nhất để tạo thuận lợi cho cả địa phương và cấp thẩm định, mặt khác cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp thẩm quyền để thực hiện thành công việc sắp xếp.

Trần Hải
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang