DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:53 | 27/05/2020 (GMT+7)
.
Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang

Sáng tỏ, triệt để hơn

08:15 | 30/01/2019
Bên cạnh chú trọng lựa chọn và chuẩn bị nội dung chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng cùng trả lời, yêu cầu sự tham gia trả lời của giám đốc nhiều sở, ngành liên quan để làm rõ vấn đề đại biểu nêu. Cùng với việc được truyền hình trực tiếp phiên họp để cử tri theo dõi, buộc giám đốc sở, ngành đều phải chủ động chuẩn bị, sẵn sàng tham gia trả lời chất vấn. Điều đó giúp cho vấn đề được làm sáng tỏ, triệt để hơn.

Chất vấn và trả lời chất vấn là một hình thức giám sát “đặc biệt”, là một quyền dành riêng cho đại biểu dân cử, góp phần vào thành công trong hoạt động của HĐND. Nhận thức rõ tầm quan trọng như vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang rất quan tâm và có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức, điều hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.


Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang  Ảnh: Nguyễn Ánh

Thời gian gần đây, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh Bắc Giang thực sự hiệu quả, có tác động rất lớn đến các cấp, các ngành. Không khí chất vấn tại hội trường sôi nổi. Câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, với tinh thần hỏi thẳng, trực diện các nội dung nổi cộm, những vấn đề bức xúc, có tầm ảnh hưởng lớn, được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND quan tâm… Ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được đại diện UBND tỉnh và các sở, ngành trả lời, giải trình thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm, cầu thị và không ít lời hứa đã được thực hiện nghiêm túc, tạo niềm tin cho cử tri, góp phần nâng cao uy tín của HĐND và các đại biểu dân cử.

Quyết định các nhóm vấn đề nổi cộm, bức xúc

Kinh nghiệm cho thấy, việc chuẩn bị các nội dung chất vấn là khâu hết sức quan trọng. Theo quy định, chất vấn là quyền của cá nhân đại biểu HĐND tỉnh. Câu hỏi chất vấn được đại biểu gửi đến Thường trực HĐND để chuyển cho người bị chất vấn, yêu cầu trả lời. Tuy nhiên, thực tế, nếu hoàn toàn dựa vào sự chủ động của đại biểu thì có rất ít ý kiến chất vấn và thường không sâu, hay sa vào các nội dung cá biệt, đơn lẻ xảy ra ở địa phương nơi đại biểu sinh sống và làm việc. Trong khi đó, chất vấn là hoạt động được cử tri đặc biệt quan tâm, được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Vì vậy, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang rất chú trọng lựa chọn và chuẩn bị nội dung chất vấn.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh từ các hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT và nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương nơi đại biểu được bầu đề xuất nội dung chất vấn, gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, kết hợp với kết quả giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, ý kiến phản ánh của cử tri, thông tin của các cơ quan báo chí… Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nhóm vấn đề có tính chất nổi cộm, bức xúc, được đông đảo cử tri quan tâm để dự kiến chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Sau khi lựa chọn được các nhóm vấn đề, Thường trực HĐND tỉnh chuyển các nội dung đó đến người bị chất vấn yêu cầu trả lời bằng văn bản, gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Trên cở sở báo cáo đó, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và lựa chọn các vấn đề, các câu hỏi để chất vấn trực tiếp tại Hội trường. Các câu hỏi chất vấn này sẽ được gửi về các Ban, các Tổ đại biểu HĐND nơi có đề xuất nội dung chất vấn thuộc nhóm vấn đề được lựa chọn để phân công các đại biểu trực tiếp nêu chất vấn tại hội trường.

Cùng trả lời

 Để hoạt động chất vấn thực sự là một công cụ giám sát hiệu quả, mang tính phản biện cao, cần tiếp tục hoàn thiện và cụ thể các quy định về hoạt động giám sát của HĐND, trong đó có các quy định về hoạt động chất vấn. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành, bởi đây là công việc khó, đòi hỏi Thường trực HĐND phải có tầm bao quát rộng và sâu sát thực tiễn. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan, bởi hiệu quả của hoạt động giám sát, chất vấn của HĐND tỉnh chính là sự phối hợp, tổng hợp, không chỉ của Thường trực, các ban, các đại biểu HĐND mà là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cử tri và người dân.

Qua thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang nhận thấy, để phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, hiệu quả, Chủ tọa phải có phương pháp điều hành khoa học và dân chủ; phải vừa bảo đảm tính nghiêm túc, vừa không tạo ra không khí quá căng thẳng, như vậy mới có thể khích lệ đại biểu vượt qua tâm lý e ngại, tích cực tham gia chất vấn. Trên tinh thần đó, tại các phiên chất vấn, trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài nêu các câu hỏi các đại biểu được gửi chuẩn bị trước, đã xuất hiện nhiều hơn ý kiến chất vấn có tính chất tranh luận hoặc yêu cầu người bị chất vấn làm rõ hơn các nội dung vừa trả lời.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng điều hành phiên chất vấn theo hướng cùng trả lời, yêu cầu sự tham gia trả lời của giám đốc nhiều sở, ngành liên quan. Theo đó, sau khi người bị chất vấn trực tiếp trả lời, nếu xét thấy có vấn đề chưa rõ hoặc có chi tiết mới phát sinh do đại biểu nêu ra, liên quan đến ngành, lĩnh vực khác, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu giám đốc sở, ngành liên quan tham gia trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn để làm rõ vấn đề đại biểu nêu.

Với phương pháp tổ chức và điều hành chất vấn như vậy, cùng với việc phiên họp được truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, buộc giám đốc sở, ngành đều phải chủ động chuẩn bị, sẵn sàng tham gia trả lời chất vấn. Điều đó giúp cho vấn đề được làm sáng tỏ, triệt để hơn. Cũng qua đó, nhiều vấn đề tồn tại trong công tác phối hợp giữa các đơn vị đã được phát hiện, yếu tố trách nhiệm của các ngành được làm rõ, qua đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp đã nêu trong nội dung trả lời chất vấn tại hội trường; kết quả thực hiện phải có báo cáo bằng văn bản, gửi đến Thường trực HĐND. Trên cơ sở báo cáo đó, Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét phân công các Ban, các Tổ đại biểu “hậu kiểm” việc thực hiện “lời hứa”. Theo đó, các Ban, các Tổ đại biểu lựa chọn những nội dung khảo sát để đánh giá hiệu quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn của giám đốc các sở, ngành và báo cáo HĐND tại kỳ họp tiếp theo.

BÁCH HỢP
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang