DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:46 | 25/01/2020 (GMT+7)
.

Chất vấn những vấn đề nóng

08:21 | 06/12/2018
Phát huy tinh thần “hỏi nhanh - đáp gọn” của kỳ họp trước, với sự điều hành quyết liệt của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn những vấn đề nóng mà cử tri quan tâm một cách ngắn gọn, người trả lời cũng đi thẳng vào trọng tâm.
Đại biểu Nguyễn Đức Lợi:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định lựa chọn một số dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm chào mừng Đại hôi Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đến nay, qua khảo sát cho thấy, có một số dự án vẫn chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, dẫn đến có thể không bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết nguyên nhân và giải pháp thực hiện?

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân:

Sau khi có quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn một số công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chúng tôi đã rà soát trong đó có 4 công trình thực hiện theo hình thức BT chậm trễ. Nguyên nhân do Bộ tài chính ban hành công văn 3515 ngày 28.3.2018 có nêu tạm dừng sử dụng tài sản công để thanh toán dự án theo hình thức BT cho đến khi Chính phủ có hướng dẫn thi hành. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chuyển đổi 3 công trình sang dùng vốn ngân sách để thực hiện là các công trình như trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du, công trình quảng trường đồi Lim với tượng đài, đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ; công trình xây dựng cầu Chì, đường tỉnh 279.


Còn lại công trình Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Từ Sơn, đã lập xong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, chờ thẩm định phê duyệt theo quy định. Do đó, khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn sẽ triển khai, nếu mọi văn bản thực hiện xong trong đầu năm 2019 thì một số hạng mục sẽ đưa vào sử dụng kịp thời gian chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 

Đại biểu Nguyễn Xuân Cường:

Qua giám sát, hoạt động y tế tư nhân có nhiều bất cập. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết công tác quản lý của ngành đối với hoạt động hành nghề y dược tư nhân trong thời gian qua? Giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới?

Trường hợp các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không có giấy phép hoặc giấy phép quá hạn, nếu xảy ra tai biến, gây hậu quả nghiêm trọng thì trách nhiệm thuộc về ai?

Giám đốc Sở Y tế Tô Thị Mai Hoa:

Thời gian qua Sở Y tế đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03 ngày 2.3.2018 về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn. Ban hành nhiều văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Khi phát hiện sai phạm đã kiên quyết cho dừng hoạt động hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ triển khai Đề án kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, kết nối mạng đối với các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.


Khi các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không có giấy phép hoặc giấy phép quá hạn, nếu xảy ra tai biến, gây hậu quả nghiêm trọng thì trách nhiệm trước tiên thuộc về cá nhân, cơ sở sai phạm chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi sai phạm. Theo nội dung Chỉ thị số 03 ngày 2.3.2018 đã quy định rõ trách nhiệm của Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý hành nghề y, dược trên địa bàn. 

Đại biểu Bùi Thanh Hương:

Theo báo cáo của một số đơn vị và thông qua khảo sát thấy trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ cho biết chất lượng đánh giá phân loại thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua có bảo đảm chính xác, khách quan không và hướng khắc phục? 

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân: 

Thực hiện Nghị định số 56/2015 và Nghị định 88/2017 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, những năm qua công tác đánh giá cán bộ đã dần đi vào nền nếp và thực chất hơn. Tuy nhiên, qua theo dõi của Sở Nội vụ một số cơ quan, đơn vị đánh giá cán bộ, công chức viên chức hàng năm vẫn mang tính hình thức, nể nang, né tránh. Điều đó thể hiện ở tỷ lệ cán bộ, công chức viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên vẫn chiếm tỷ lệ rất cao trên 80%, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ dưới 10%, trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì rất ít.


Để khắc phục tình trạng trên, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ cả định kỳ và đột xuất. Ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức theo hướng tăng các tiêu chí định lượng, giảm tiêu chí định tính, duy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong công tác quản lý, theo dõi và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã chất vấn nhiều nội dung như sự gắn kết doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, công tác cải cách hành chính, hiệu quả sử dụng trang thiết bị, máy móc ở các cơ sở y tế, công tác dân số... Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thủ trưởng các sở, ngành đã chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, tồn tại và đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục.
Quang Tuấnghi;Ảnh: Tuấn Đỗ
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang