DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:46 | 25/01/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XVIII

Quyết định nhiều vấn đề quan trọng

08:15 | 06/12/2018
Hôm nay, 6.12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XVIII chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, các điều kiện tổ chức kỳ họp đã hoàn tất. Đặc biệt, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định.

Sẽ thông qua nghị quyết hợp nhất 3 văn phòng

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh là một trong những kỳ họp có nhiều vấn đề lớn, quan trọng, để nhìn lại chặng đường trong 3 năm qua. Nhất là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt công tác khác trong năm 2018; khẳng định tầm quan trọng, sự đúng đắn và hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ đó, xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2019 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm 2016 - 2021.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ cùng các đại biểu là người dân tộc

Tại kỳ họp lần này, bên cạnh những nội dung thực hiện theo luật định như nghe và thảo luận về các báo cáo của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành, công tác nhân sự… HĐND tỉnh cũng quyết định một số nội dung có ý nghĩa quan trọng của địa phương, như: Xem xét, quyết định một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xem xét thông qua phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố đối với thành phố Yên Bái và 6 huyện gồm: Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên và Mù Cang Chải; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đặt, đổi tên một số đường phố, gắn biển số nhà, công trình công cộng.

Đặc biệt tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. “Theo Nghị quyết số 580/2018 của UBTVQH chỉ thí điểm 10 tỉnh, thành phố hợp nhất ba văn phòng, trong đó không có tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, Yên Bái căn cứ vào tình hình thực tiễn đã “xung phong” (địa phương duy nhất - PV) xin được thí điểm và được UBTVQH nhất trí tại Nghị quyết số 368/2018. Điều này khẳng định quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Triệu Tiến Thịnh nhấn mạnh.

Lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm công khai, minh bạch

 Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XVIII sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 6 - 8.12, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 20 nghị quyết. Trong đó, có nghị quyết về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; nghị quyết về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương…

Đề cập đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh khẳng định: Đây là một nội dung giám sát có ý nghĩa rất quan trọng. Kết quả tín nhiệm không chỉ là thước đo để các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu làm tốt chức trách của mình, mà còn góp phần tạo niềm tin với cử tri và nhân dân. Chính vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bám sát quy định của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND; Nghị quyết số 85/2014 của QH và các văn bản hướng dẫn của UBTVQH. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/2018 hướng dẫn cụ thể việc xây dựng các báo cáo, văn bản liên quan để hoạt động lấy phiếu tín nhiệm chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản…

Đến nay, báo cáo kết quả công tác và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của 28 người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm (gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban và Chánh văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh) đã được gửi đến Ủy ban MTTQ tỉnh và từng đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu. Đồng thời, gửi danh sách, tài liệu liên quan đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để thảo luận lấy phiếu tín nhiệm. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị chương trình điều hành lấy phiếu, báo cáo của chủ tọa kỳ họp về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, tờ trình danh sách người được lấy phiếu, dự kiến ban kiểm phiếu, dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc, được cử tri và nhân dân quan tâm. “Đến nay, công tác chuẩn bị chương trình, các điều kiện tổ chức kỳ họp đã hoàn tất. Đặc biệt, các nội dung trình kỳ họp đã được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng đúng quy trình quy định, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thể hiện tinh thần đổi mới, hành động, quyết định vì lợi ích của nhân dân” - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh khẳng định.

CHÍ TUẤN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang