DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.

Rà soát, kiểm tra thực hiện các nghị quyết còn hiệu lực

09:07 | 03/10/2018
Rà soát, nắm bắt tình hình triển khai nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh còn hiệu lực; đánh giá các nguồn lực thực hiện; chỉ ra những vướng mắc, tồn tại, đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đó chính là những kết quả bước đầu của việc kiểm tra thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 1997 đến nay còn hiệu lực do Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc mới thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra thông qua việc tự rà soát, tự kiểm tra, qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị và kết quả kiểm tra thực tế đối với UBND tỉnh, một số sở, UBND huyện, thị xã, UBND một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Kết quả cho thấy, hiện còn 138 nghị quyết đang còn hiệu lực với 20 cơ quan, sở, ngành chủ trì thực hiện; một số nghị quyết có nhiều cơ quan cùng chủ trì thực hiện theo nhóm nội dung.

Về cơ bản, HĐND tỉnh đã bám sát vào nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tế của địa phương để ban hành các nghị quyết phù hợp với quy định pháp luật. UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời, tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện và đưa nghị quyết HĐND tỉnh vào cuộc sống. Nhìn chung, các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 1997 đến giữa năm 2017, hầu hết các mục tiêu đề ra đã hoàn thành, một số nghị quyết hoàn thành vượt mức. Vì vậy, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN, an sinh xã hội.


Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Ngọc Bình chủ trì kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết tại UBND huyện Sông Lô   
Ảnh: N. Trang

Qua kiểm tra, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra hạn chế, vướng mắc, nhất là những vướng mắc cụ thể đối với từng nghị quyết; đưa ra danh mục 33 nghị quyết trong quá trình triển khai thực hiện còn hạn chế, gặp khó khăn vướng mắc. Trong đó, có 13 nghị quyết kiến nghị bãi bỏ, ban hành thay thế, sửa đổi, bổ sung; 20 nghị quyết, nhóm nghị quyết kiến nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, một số nghị quyết khác được các ngành, các cấp phản ánh, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả.

Để sớm khắc phục những tồn tại, giải quyết những bất cập nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ 5 nghị quyết; ban hành 2 nghị quyết thay thế, 4 nghị quyết bổ sung ngay tại kỳ họp gần nhất và một số nghị quyết vào các kỳ họp tiếp theo. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh xem xét, cân nhắc kỹ, bảo đảm cân đối nguồn lực trước khi trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ ban hành những nghị quyết mới khi thực sự cần thiết, để tập trung nguồn lực giải quyết những tồn tại của các nghị quyết còn hiệu lực đang thực hiện, nhằm hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra và bảo đảm phát huy hiệu quả của nghị quyết đã ban hành. Nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với dự thảo các nghị quyết, báo cáo cần thể hiện rõ chính kiến, sự cần thiết ban hành, tính khả thi, bảo đảm các nguồn lực thực hiện để có cơ sở giúp HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Đối với UBND tỉnh, căn cứ vào kết quả kiểm tra để sớm khắc phục những hạn chế, vướng mắc. Bên cạnh đó, rà soát, hệ thống hóa văn bản của UBND và HĐND tỉnh. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố ngay danh mục 51 nghị quyết HĐND tỉnh (văn bản QPPL hết hiệu lực). Sau đó, hàng năm Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục các văn bản hết hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của mình, trong đó có các nghị quyết HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành cần bãi bỏ; đối với các nghị quyết còn hiệu lực nhưng phát hiện có vướng mắc, bất cập phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp, cần kiến nghị kịp thời....

Việc tổ chức kiểm tra các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực, ngoài việc đánh giá hiệu quả triển khai từng nghị quyết trong cuộc sống còn giúp Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc hệ thống lại toàn bộ các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong hơn 20 năm qua.

NGUYỄN TRANG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang