DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Quyết sách đột phá xây dựng đô thị

08:37 | 09/06/2018
Kế thừa sự phát triển của những năm trước, toàn Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh đã và đang chung tay xây dựng, phát triển đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Cùng với Đảng bộ, Nhân dân, HĐND thị xã đã đồng hành, nhất là trong thực hiện chức năng quyết định, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III văn hóa, văn minh.

Quyết sách kịp thời

 Đối với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại III, ngoài giám sát thường xuyên, giám sát thông qua hoạt động thẩm tra của các ban HĐND; xem xét các báo cáo, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND thống nhất trình HĐND thị xã đưa vào chương trình giám sát chuyên đề. Theo đó, HĐND thị xã sẽ giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2017 - 2020 và các năm tiếp theo”, dự kiến tổ chức vào quý IV.2018; chỉ đạo, phân công Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã giám sát chuyên đề tình hình thực hiện Đề án XHH huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III vào năm 2020, dự kiến vào quý III.2018.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2015 - 2020 sẽ xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí của đô thị loại III, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020 và giữ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội vùng phía Bắc của Hà Tĩnh. Thực hiện chủ trương đó, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã đưa mục tiêu này làm tiêu điểm để bàn, quyết định các nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP 6 tháng, hàng năm. Riêng nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018, nhóm chỉ tiêu về xây dựng đô thị loại III được HĐND thị xã quyết nghị thành mục riêng làm căn cứ đánh giá, theo dõi, giám sát. Ngoài ra, HĐND thị xã cũng thảo luận các cơ chế, phân bổ ngân sách, chủ trương đầu tư phát triển theo lộ trình để bảo đảm thực hiện.

Bên cạnh đó, nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp chủ yếu xoay quanh vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, tài nguyên, môi trường, chế độ chính sách và công tác XDCB, GPMB các dự án; giáo dục và đào tạo, y tế, tư pháp… Trong đó, trên 50% câu hỏi liên quan đến cơ chế, biện pháp phát triển, chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020, HĐND đã đồng hành với UBND thị xã hoàn thiện trình tự, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11.1.2017 về việc phê duyệt Đề án huy động nguồn lực XHH xây dựng đô thị Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III. Từ Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2017) và Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017), bám sát mục tiêu, nhóm chỉ tiêu trên các lĩnh vực cũng như các giải pháp của Đề án để bàn, quyết định, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng, hàng năm để UBND thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã theo quy định.

Trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20.4.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, HĐND thị xã quyết định thông qua Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21.7.2017 về việc thông qua Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo”. Theo đó, HĐND thị xã đã quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Đề án. Giao UBND thị xã trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến của đại biểu HĐND thị xã hoàn thiện Đề án, ban hành và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, trong phân bổ ngân sách, bố trí vốn đầu tư phát triển để xây dựng các tiêu chí đô thị loại III, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND thị xã đã phân bổ 100,232 tỷ đồng chi cho đầu tư phát triển. Trong đó, 25,6 tỷ đồng dành riêng cho cơ chế hỗ trợ chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh; 200 triệu đồng xây dựng Chương trình phát triển đô thị.


Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III

Nỗ lực về đích

Những quyết sách kịp thời của cơ quan dân cử cùng với sự triển khai tích cực của UBND và các ngành liên quan, năm 2017, thị xã đã đạt thêm 3 tiêu chí đô thị loại III, gồm: Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy, đạt 92%, theo quy định 90%; tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng 59%, theo quy định 55%; quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị đã có, nâng tổng số tiêu chí đã đạt được lên 40/59 tiêu chí theo quy định.

Từ kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao về các chỉ tiêu xây dựng đô thị loại III, năm 2018, HĐND thị xã đưa các chỉ tiêu này thành một nhóm riêng và đề ra mục tiêu Củng cố, nâng cao 40 tiêu chí đô thị loại III đã đạt; năm 2018, phấn đấu đạt thêm các tiêu chí: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; Xây dựng đường bê tông trong khu dân cư, mương thoát nước theo quy chuẩn; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính; số lượng không gian công cộng đô thị; đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị; tiêu chí mật độ đường cống thoát nước.

Để cán đích đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 như nghị quyết đề ra, thị xã Hồng Lĩnh vẫn còn 19 tiêu chí chưa đạt. Trong đó, dân cư và địa giới hành chính là 2 tiêu chí khó. Do vậy, bên cạnh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã, tỉnh cần có chính sách để phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã; có cơ chế để Hồng Lĩnh phát triển dân cư ổn định, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị; tiếp tục có cơ chế, chính sách đặc thù để khắc phục một số khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ thị xã phát triển đạt các tiêu chí đô thị loại III, đô thị văn minh. Đồng thời, xem xét tạo điều kiện cho thị xã Hồng Lĩnh mở rộng địa giới hành chính, qua đó, tạo điều kiện để tăng dân số.

Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang