DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:44 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Bằng chứng giải trình sống động

08:47 | 10/02/2018
Để có đủ căn cứ, nắm rõ vấn đề yêu cầu trưởng sở, ban, ngành giải trình, khi được giao nhiệm vụ, các ban HĐND tỉnh lựa chọn đối tượng để khảo sát; phối hợp chặt chẽ với Đài PT - TH tỉnh và Báo Ninh Bình ghi hình, thực hiện phóng sự. Đây có thể được coi là bằng chứng quan trọng đối với vấn đề giải trình. Phiên giải trình bố trí thời lượng thích hợp trình chiếu phóng sự để đại biểu theo dõi trước khi tiến hành giải trình.

Quy trình mẫu tổ chức thực hiện

Giải trình tại phiên họp thường kỳ là hoạt động mới và chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trên cơ sở quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tham mưu, xây dựng quy định về trình tự giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Đây được coi như là quy trình mẫu để tổ chức thực hiện bài bản các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.


Phiên họp thường kỳ tháng 5.2017 của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình
Ảnh: Thùy Dương

Năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 2 phiên giải trình trong tháng 5 và tháng 10 về các lĩnh vực y tế, giáo dục với nội dung: Xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện các khoản thu trong trường học; bảo đảm an toàn trường học chống tai nạn thương tích; lĩnh vực kinh tế - ngân sách về: Một số dự án chậm tiến độ hoặc sử dụng đất không hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Qua giải trình, bước đầu tạo thay đổi trong tư duy chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo lòng tin, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ nhân dân, cử tri trong tỉnh.

Căn cứ yêu cầu giải trình

Năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức 3 phiên giải trình thuộc 3 lĩnh vực: Pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự để tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung nhằm tổ chức hiệu quả, chất lượng hoạt động giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh.
Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tham mưu nội dung giải trình: Việc thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Được sự nhất trí của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 2, Ban Pháp chế đã phối hợp với Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh khảo sát ghi hình tại một số chợ đầu mối lớn của tỉnh, cơ sở giết mổ gia súc, cửa hàng cung ứng hàng hóa… Dự kiến, phiên giải trình về nội dung này thực hiện trong tháng 4, các phiên còn lại sẽ thực hiện trong tháng 8 và tháng 10.

Kinh nghiệm từ thực tiễn giải trình của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy, trước hết phải lựa chọn đúng, trúng vấn đề yêu cầu giải trình. Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã xác định rõ lĩnh vực sẽ giải trình trong từng quý và giao trách nhiệm tham mưu, giúp Thường trực chuẩn bị nội dung, tổ chức giải trình cho các ban của HĐND tỉnh. Căn cứ kế hoạch, ban có trách nhiệm tham mưu sẽ lựa chọn chủ đề cụ thể, đây là bước quan trọng của phiên giải trình. Cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm, chú ý tới khả năng thực hiện để tránh dàn trải, hiệu quả sẽ thấp.

Thường trực HĐND giao các ban HĐND tỉnh nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng vấn đề yêu cầu giải trình. Để có đủ căn cứ, nắm rõ vấn đề yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành giải trình, các ban HĐND tỉnh lựa chọn đối tượng để khảo sát. Quá trình khảo sát, các ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài PT - TH tỉnh và Báo Ninh Bình ghi hình, thực hiện phóng sự. Đây có thể được coi là bằng chứng quan trọng đối với vấn đề giải trình.

Phát huy vai trò, trí tuệ của đại biểu, quá trình điều hành, Chủ tọa nhấn mạnh những vấn đề bức xúc đã được các ban, đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến đề nghị cơ quan liên quan báo cáo, giải trình trước cử tri. Phiên giải trình bố trí thời lượng thích hợp trình chiếu phóng sự do các ban của HĐND tỉnh chuẩn bị liên quan tới nội dung giải trình để đại biểu theo dõi trước khi tiến hành giải trình. Chủ tọa yêu cầu Giám đốc các sở, ngành liên quan trực tiếp báo cáo, giải trình về nội dung, vấn đề liên quan, các thành viên Thường trực, đại biểu HĐND tỉnh nêu yêu cầu giải trình. Lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát về vấn đề đó và nêu kiến nghị, quan điểm của ban về nội dung, vấn đề được phân công khảo sát. 

Chuyển biến tích cực

Nhìn chung, qua 2 lần giải trình, trưởng các cơ quan đã nghiêm túc trả lời trực tiếp vào các nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành; đồng thời, đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh có Thông báo kết luận cụ thể. Trong đó nêu rõ ưu điểm, kết quả, những hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề nghị cụ thể từng nội dung cần thực hiện, trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết hạn chế.

Một vấn đề được Thường trực quan tâm là công khai kết quả giải trình tới cử tri qua Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình để phát huy vai trò giám sát của người dân đối với trách nhiệm thực hiện của cơ quan, đơn vị với những cam kết thực hiện. Cách làm như vậy đã nâng cao chất lượng phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Đặc biệt, tránh tình trạng các đơn vị chức năng phớt lờ hoặc coi nhẹ, không thực hiện hoặc thực hiện thiếu nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau giải trình, Thường trực phân công các ban của HĐND tỉnh theo dõi, tổng hợp tiến độ và kết quả giải quyết của các sở, ngành, địa phương đối với kiến nghị sau giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Sau gần một năm thực hiện, kết quả cho thấy, những kiến nghị đã được giải quyết, khắc phục và có chuyển biến tích cực. Về cơ bản, hoạt động giải trình bước đầu tạo chuyển biến tốt trong tư duy và hành động của không chỉ đơn vị tham gia giải trình mà đối với tất cả sở, ban, ngành trên địa bàn. Vì vậy, đây sẽ là nội dung thường xuyên, liên tục trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh những năm tới.

Trần Thị Thùy Dương
Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang