DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.

Nói đúng lòng dân

08:14 | 30/04/2016
41 năm qua kể từ Chiến thắng 30.4.1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế NGUYỄN VĂN GIÀU cho rằng, các kết quả về phát triển kinh tế - xã hội hôm nay đều có dấu ấn từ những quyết đáp sát thực tiễn cuộc sống, đúng với lòng dân và đòi hỏi của quá trình phát triển đất nước của QH.

Thành tựu đạt được là tiền đề quan trọng

- Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn. Nhìn lại thời điểm xuất phát này mới thấy những thành tựu đạt được hôm nay có ý nghĩa quan trọng, thưa ông?


Ảnh: Quang Khánh

- Đúng vậy, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975), nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, nước ta đã vượt qua được những khó khăn này. Sau 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đất nước đã giành nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, với thu nhập bình quân đầu người đạt 2.109 USD vào cuối năm 2015. Quy mô và tiềm lực của đất nước từng bước được nâng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá nhanh với nhiều công trình hiện đại, tạo diện mạo mới cho đất nước. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong những năm qua là tiền đề quan trọng, quý báu để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn mới.

- Quá trình xây dựng và phát triển của nước ta trong 41 năm qua có nhiều dấu mốc lịch sử. Ở góc độ kinh tế, theo Chủ nhiệm có thể chú ý những dấu mốc nào trong tiến trình này?

- Đó là thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới toàn diện, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (năm 1986); đẩy mạnh mở cửa và hội nhập với kinh tế thế giới (năm 1995); và giai đoạn hội nhập sâu vào kinh tế thế giới hiện nay.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa trong 10 năm sau khi thống nhất đất nước không có sự thay đổi nào về phương thức quản lý nhà nước, cũng như tình hình kinh tế - xã hội. Theo nhận thức của tôi, trong giai đoạn phát triển 5 năm 1981 - 1985, từ việc phá rào về giá - lương - tiền của Long An và đòi hỏi khách quan của sự phát triển, sau đó Đảng, Nhà nước có chủ trương mang tính đột phá về giá - lương - tiền. Chính sách này được đánh giá phát sinh nhiều vấn đề, nhiều tồn tại từng khiến nghị trường QH sôi động vào thời điểm ấy. Song chính sự đột phá này là một đòn bẩy cho sự thay đổi tư duy, với kết quả là chủ trương đổi mới toàn diện được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI xác định (năm 1986).

- Trong những thành tựu chung của đất nước, QH đã có đóng góp như thế nào, thưa ông?

- Có thể khẳng định, các kết quả của tiến trình xây dựng và phát triển đất nước 41 năm qua đều có dấu ấn của QH. Dấu ấn này được tạo dựng từ quá trình thực hiện ba chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, việc thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp để lại nhiều dấu ấn nhất, vì đây là nội dung làm việc tập trung nhất của QH. Càng những nhiệm kỳ sau, kỳ họp gần đây, để bảo đảm phù hợp với sự vận động nhanh của nền kinh tế, số lượng luật, pháp lệnh được QH, UBTVQH ban hành ngày càng tăng, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế, thể chế hóa hiệu quả chủ trương của Đảng. 

Với chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, có thể đưa ra nhiều ví dụ tiêu biểu. Đó là quyết định làm nức lòng cử tri và nhân dân ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa VI với tuyên bố: Tổ quốc thân yêu của chúng ta không còn bóng một tên xâm lược, dân tộc ta hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Và có thể nói, các kết quả đạt được trong từng giai đoạn phát triển cũng có đóng góp từ quyết đáp của QH về nhiệm vụ cơ bản của Kế hoạch Nhà nước 5 năm trong hai nhiệm kỳ đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Rồi đến các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, được thực hiện từ năm 2000 đến nay. Sự tác động tích cực này có được là từ Nghị quyết của QH đến các báo cáo thẩm tra do các Ủy ban của QH chủ trì đều rất sát với thực tiễn cuộc sống, những vấn đề nóng bỏng, cấp bách về kinh tế -  xã hội và thi hành pháp luật. QH nói đúng với lòng dân, với đòi hỏi của đất nước, tạo điều kiện cho các cơ quan chấp hành tuân thủ nghiêm túc và hiệu quả. 

Ban hành nhiều quyết định quan trọng về xây dựng đất nước

- QH Khóa XIII là một trong những nhiệm kỳ đặc biệt, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Ý kiến của ông về hoạt động của QH trong 5 năm qua như thế nào?

- Giai đoạn phát triển 2011 - 2015, kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, khi khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài càng làm lộ rõ hơn hạn chế của chính sách kích cầu và các yếu kém nội tại của nền kinh tế. Ở đây đúng là không thể phủ nhận vai trò điều hành cụ thể của Chính phủ, song Quốc hội luôn đồng hành với Chính phủ để vượt qua khó khăn. Sự đồng hành thể hiện qua hệ thống luật, pháp lệnh được QH ban hành, quá trình giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, khác với thông lệ, tại Kỳ họp thứ 11 vừa qua,  QH đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2016 - 2020 tạo điều kiện cho Chính phủ sớm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, vận hành đất nước sớm hơn, nhanh hơn.

- Từ những đóng góp của QH trong tiến trình phát triển, đổi mới đất nước vừa qua, nhân kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 40 năm hoạt động của một QH thống nhất, ông có điều gì chia sẻ với bạn đọc Báo Đại biểu Nhân dân?

- Nếu nhìn từ điểm khởi đầu sau khi thống nhất đất nước, đúng là hoàn toàn có thể tự hào với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Nhưng việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đáp ứng yêu cầu, mà nguy cơ tụt hậu so với các quốc gia lân cận cũng đang hiển hiện. Dù vậy, tôi tin tưởng, mục tiêu “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” được Đại hội Đảng lần thứ XII xác định sẽ sớm thành hiện thực vì với một đất nước có nhiều tiềm năng, nguồn tài nguyên dồi dào, có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp năng động, sáng tạo… Uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên. Với niềm tin ấy và trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ủy ban Kinh tế cùng với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác sẽ tiếp tục chủ động tham mưu để UBTVQH, QH có những quyết đáp phù hợp, nhất là trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội XII xác định. Và chủ động tham mưu về một số vấn đề mới như: thích ứng với biến đổi khí hậu, tình trạng nước biển dâng; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc; hội nhập sâu rộng, hiệu quả... góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của QH, đáp ứng lòng tin tưởng, tin yêu của bà con cử tri.

- Xin cảm ơn ông!

 Trong các đạo luật về kinh tế được QH Khóa XIII xem xét, ban hành, thì Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) năm 2014 được đánh giá cao. Nhiều chuyên gia uy tín cho rằng, đây là cuộc đột phá thể chế lần hai. Các quy định thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân và doanh nghiệp. Theo đó, những gì luật pháp không cấm thì người dân, doanh nghiệp được tự do đầu tư, kinh doanh. Luật Đất đai (sửa đổi) được chuẩn bị kỳ công, quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, xử lý những vấn đề bất cập trong thực tế... mang ý nghĩa của một bộ luật, tạo nền tảng pháp lý và sự yên tâm cho người dân và doanh nghiệp đối với lĩnh vực vốn khó, nhạy cảm như đất đai. Luật Phá sản được QH Khóa XIII thông qua và dự án Luật Đấu giá tài sản (đã trình QH Khóa XIII cho ý kiến) sẽ củng cố được thị trường về đấu giá của Việt Nam và đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu… Sự ra đời của các đạo luật về kinh tế này cùng với các đạo luật khác được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng và tác động tích cực tới mọi mặt trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu

Phương Thủy thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang