DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:54 | 27/02/2020 (GMT+7)
.
Hồ sơ ưng cử :

Dân tin, dân yêu và dân bầu

17:02 | 23/03/2016
(ĐBNDO) – “Những tiêu chí tiêu biểu để đánh giá chất lượng ĐBQH đó là trung thành với tổ quốc, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; có năng lực, trí tuệ để thực hiện chức trách của ĐBQH; luôn gần dân, sâu sát với dân; có năng lực, vị trí để thực hiện người đại biểu của nhân dân. Nhưng theo tôi, điều quan trọng ĐBQH phải được dân tin, dân yêu và dân bầu cử". Đây là chia sẻ của Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Nguyễn Văn Rinh bên lề Hội nghị hiệp thương lần 2.

- Ông đánh giá thế nào về danh sách người ứng cử trong Hội nghị hiệp thương lần này?

Ông Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin
Ông Nguyễn Văn Rinh: Bầu cử QH là sự kiện rất quan trọng nhằm bầu ra những đại diện cho cử tri trong cả nước, đại diện cho các tổ chức, cá nhân, dân tộc, tôn giáo. Trong danh sách 197 người đưa ra trong Hội nghị, tôi thấy có cơ cấu rất hợp lý giữa các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, dân tộc và các nhân sĩ yêu nước. Có thể thấy, 197 đại biểu đại diện cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và QH, các tổ chức thành viên của mặt trận có chất lượng rất cao và đã được chọn lọc ở các tổ chức này, đặc biệt đã được lấy ý kiến cử tri ở nơi công tác.

Cho nên nhiều đại biểu đạt 100% sự đồng thuận giới thiệu của cử tri, người ít cũng đc 97- 98%. Như vậy, danh sách này rất tốt, trong hội nghị hiệp thương này cần thảo luận kỹ càng hơn để giới thiệu được những người ra ứng cử ĐBQH Khóa XIV. Ngoài ra số lượng đại biểu 197/500 là phù hợp, các đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn để ứng cử vào ĐBQH Khóa XIV.  

- Những đại biểu tự ứng cử là rất đáng hoan nghênh. Nhưng làm sao để cử trọn được người tiêu biểu nhất trong những người tiêu biểu, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Rinh: Các đại biểu tự ứng cử là thực hiện quyền theo quy định của pháp luật. Trong cả nước, tỷ lệ đại biểu tự ứng cử cho ĐBQH và HĐND không nhiều, những đại biểu này đủ tiêu chuẩn để trở thành ĐBQH, song so với cơ cấu tổ chức và số lượng, tôi nghĩ rằng cần chọn được những người tiêu biểu cho các đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như đại diện cho các dân tộc, đại diện cho cả nước. Chứ không thể đưa những người không hoạt động vì mục đích của nhân dân và cử tri.

- Trong thực tế các phương tiện truyền thông cũng có đưa thông tin về một số người tự ứng cử, theo ông có sự phân biệt với những đại biểu được giới thiệu không?

Ông Nguyễn Văn Rinh: Theo tôi, đại biểu tự ứng cử là tự do dân chủ trong bầu cử, là quyền bầu cử. Song có muốn trở thành ĐBQH hay không cần phải tôn trọng luật pháp và quy định của bầu cử ĐBQH, quan trọng là phiếu của cử tri ở những nơi bầu cử mới là điều quyết định chứ không phải do hội nghị hiệp thương.

- Theo ông, làm thế nào để chất lượng ĐBQH được nâng cao, đặc biệt là trong cuộc bầu cử QH Khóa XIV sắp tới?

Ông Nguyễn Văn Rinh: Trong bất kỳ khóa QH nào ĐBQH cũng cần bảo đảm đáp ứng được các tiêu chí về chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực của ĐBQH. Vì vậy, giai đoạn hiệp thương để chọn ra người ĐBQH là hết sức quan trọng, dưới sự giám sát của nhân dân, chất lượng ĐBQH sẽ ngày càng phát triển và nâng cao.

Những tiêu chí tiêu biểu để đánh giá chất lượng ĐBQH đó là trung thành với tổ quốc, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; có năng lực, trí tuệ để thực hiện chức trách của ĐBQH; luôn gần dân, sâu sát với dân; có năng lực, vị trí để thực hiện người đại biểu của nhân dân. ĐBQH là đại biểu của cả nước nên hoạt động trên phạm vi cả nước. Theo tôi, điều quan trọng ĐBQH phải được dân tin, dân yêu và dân bầu cử.

- Xin cảm ơn ông!

Hồng Nhung
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang