DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:54 | 27/02/2020 (GMT+7)
.

Không độc lập tự chủ sẽ bị phụ thuộc

15:34 | 25/01/2016
(ĐBDNO) - Đại hội Đảng là nơi tập trung trí tuệ của cả nước, là đội tiên phong của dân tộc phải xử lý được những yêu cầu của tình hình mới đặt ra đối với đất nước, đối với dân tộc. Bởi nếu không phát triển nhanh, không phát triển bền vững, không độc lập tự chủ của nền kinh tế thì một thời gian tới chúng ta sẽ bị phụ thuộc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chia sẻ với PV Báo điện tử ĐBDN nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

-Thưa ông, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang diễn ra. Ông kỳ vọng gì ở Đại hội lần này?

PCN Nguyễn Đức Kiên: Báo cáo tóm tắt các Văn kiện Đại hội do Tổng bí thư trình bày tại phiên khai mạc sáng 21.1 với 6 điểm chính về định hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới và định hướng tới 2030. Hiện nay, chúng ta đang có sự lồng ghép cương lĩnh 2011 với văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII. Với cá nhân tôi, nhận thức Văn kiện Đại hội chỉ có giá trị trong vòng 5 năm, là bước triển khai cương lĩnh 2011, còn văn kiện không nên nêu quá nhiều vấn đề định hướng đến 2030, văn kiện phải nói rõ trong 5 năm này làm được những cái gì để nhân dân giám sát.


Tôi kỳ vọng các đại biểu dự đại hội sẽ thảo luận sâu hơn về báo cáo kinh tế - xã hội kế hoạch 5 năm, đồng thời trong báo cáo chính trị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận sâu về vấn đề tổ chức bộ máy, về mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền để giải quyết dứt điểm vấn đề nhất thể hóa một số cơ quan của Đảng với một số cơ quan chính quyền nhằm tạo ra sức mạnh làm sơ sở.

-Thưa ông, sau Đại hội nền kinh tế sẽ có những bước đột phá đáp ứng được yêu cầu mới đặt ra ?

PCN Nguyễn Đức Kiên: Ở Trung ương, nếu đối chiếu cương lĩnh 2011 và văn kiện đại hội với các hiệp định đa phương như TPP là hiệp định thương mại kiểu mới, tổ chức bộ máy của Chính phủ sẽ phải đổi mới triệt để, để thực hiện được vấn đề mà chúng ta đã cam kết. Đơn cử như vấn đề đổi mới về chủ sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước, đây là vấn đề không mới, đã được Hội nghị Trung ương 3 Khóa IX đặt ra. Nhưng đến nay, sau 13 năm chúng ta vẫn không tổ chức tổng kết, vẫn chưa làm được gì. Tôi hy vọng tại đại hội lần này các đại biểu sẽ thảo luận kỹ và xử lý được.

Đối với vấn đề kinh tế - xã hội, tôi đặt niềm tin là các đại biểu sẽ thảo luận sâu vào một số chuyên đề, trong đó đặc biệt là việc triển khai các quyết định, nhận định của đại hội cũng như cương lĩnh 2011 về kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Khi nhận định như vậy thì chúng ta phải thảo luận các biện pháp thực tế để bảo đảm được các điều kiện thực hiện.

Ví dụ rất rõ nét là trong vấn đề nhà ở, thị trường bất động sản. Khi xác định đất đai là công thổ quốc gia, là tài sản toàn dân thì phải có ngay một tư duy, một bộ máy đồng bộ để người dân được quyền có nhà ở. Quyền có nhà ở cần được hiểu là quyền sở hữu nhà ở, quyền thuê nhà ở với giá phù hợp với thu nhập. Nhưng hiện nay chúng ta đang buông cho các doanh nghiệp hoặc các thành phần kinh tế khác và họ xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước để có lợi nhuận từ người lao động. Đây là điều cần xem xét lại.

Đại hội Đảng là nơi tập trung trí tuệ của cả nước, là đội tiên phong của dân tộc thì phải xử lý được những vấn đề ấy để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới đặt ra đối với đất nước, đối với dân tộc. Bởi nếu không phát triển nhanh, không phát triển bền vững, không độc lập tự chủ của nền kinh tế thì một thời gian tới chúng ta sẽ bị phụ thuộc.

-Thưa ông, công tác nhân sự của Đại hội là hết sức hệ trọng. Và sau Đại hội, đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ XII sẽ đổi mặt với những thách thức gì ?

PCN Nguyễn Đức Kiên: Nhân sự thì chúng ta phải thực hiện đúng theo lời Bác Hồ dạy là vì công việc mà chọn lựa chứ không phải vì con người mà tạo ra việc. Còn đối với thuận lợi và khó khăn, theo tôi những khó khăn và thuận lợi của đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ XII cũng giống như những khó khăn và thuận lợi đã đặt ra đối với nhiệm kỳ XI.

Đất nước ta vẫn đang là nước chậm phát triển, nên muốn phát triển nhanh và thực hiện mong muốn của Bác Hồ là sánh vai với các cường quốc năm châu, đội ngũ lãnh đạo của nhiệm kỳ này phải nhanh chóng đảm nhận trách nhiệm đúng với cương vị của mình và làm sao đến năm 2030 đưa nước ta gia nhập vào đội ngũ các nước OECD, tức là lúc đó chúng ta đã thực hiện công nghiệp hóa xong.

- Xin cảm ơn phó chủ nhiệm!

Nguyễn Thăng - Lê Hoa thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang