DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:32 | 13/12/2019 (GMT+7)
.

Tổng tuyển cử - Thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

09:12 | 29/10/2015
(ĐBNDO) - Ai cũng có quyền bầu cử trừ những người không biết chữ, không biết viết phải nhờ người khác. Cho nên “một người hô vạn người hưởng ứng” lời nói giản dị nhưng đã đáp ứng được niềm tin của người dân. Dù những người cộng sản bị tù về, những người trí thức ở địa phương thì nhân dân đều biết, cho nên nhân dân đều có quyền bầu cử, lựa chọn theo sự tuyên truyền giáo dục của ta. Theo tôi, đấy là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Giáo sư Lê Mậu Hãn chia sẻ.

Xác lập căn cứ pháp lý

- Là người biên soạn cuốn “Lịch sử QH Khóa I”, đã đi nhiều nơi tìm hiểu nhân chứng, xin Giáo Sư chia sẻ ý nghĩa của ngày lịch sử 6.1.1946 - Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của cả nước?

GS Lê Mậu Hãn: Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta năm 1946 đã thể hiện tư tưởng sáng tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập một Nhà nước, giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do. Nhà nước độc lập, tự do là Nhà nước dân chủ với thể chế cộng hòa, Nhà nước thống nhất dân tộc, được cơ quan Quốc dân Đại hội bầu lên chính thức vào ngày 16,17.8.1945.

Là tiền thân của QH ngày nay, Quốc dân Đại hội Tân trào gồm 60 đại biểu dự họp đến từ nhiều nơi trên cả nước. Hội nghị đã bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng, tiền thân của Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh đứng đầu. Hội nghị đã nhất trí tán thành mọi chủ trương, quyết sách của Việt Minh là cần giành chính quyền ngay trước khi quân đồng minh vào.

Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngay tại phiên họp đầu tiên, Chính phủ lâm thời xác định rất rõ chúng ta phải khẩn trương chuẩn bị triệu tập các đại biểu để bầu QH, ĐBQH, để QH lập Chính phủ chính thức.

Việc bầu QH để lập ra Chính phủ chính thức và thông qua Hiến pháp đó là bước tiến thành công đầu tiên của QH nước Việt Nam dân chủ cộng hòa dưới ngọn cờ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Với tư tưởng Nhà nước của dân tộc, Nhà nước hoạt động trong pháp lý có cơ quan QH, thì phải có luật đầu tiên cơ bản là Hiến pháp năm 1946. Đây là thắng lợi rất tuyệt vời. Thắng lợi dù có tổn thất nhưng nhân dân đã có được niềm tin vào Chính phủ mới và đặc biệt là ngọn cờ của Hồ Chí Minh.


Cử tri Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa I, ngày 6.1.1946.
Ảnh: Tư liệu
- Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào, đến Tuyên ngôn Độc lập ,đến Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 1.6.1946 chỉ vỏn vẹn 4 tháng nhưng là thành quả của cả một quá trình cách mạng diễn ra dồn dập như các bước tiến lịch sử quan trọng, có quan hệ khăng khít với nhau. Dưới góc độ là nhà nghiên cứu lịch sử, xin ông nói rõ mối quan hệ của các sự kiện này?

GS Lê Mậu Hãn: Học thuyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên thành lập nhà nước của dân, do dân và vì dân là sự sáng tạo trong tổ chức khởi nghĩa dân tộc, khởi nghĩa vũ trang nhân dân. Điều đó vừa sáng tỏ đặc điểm của tư tưởng, đường lối, chủ trương của người, của Đảng ta là đúng đắn, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Từ nghị quyết TƯ 8 cụ Hồ có viết một bài vắn tắt, đồng bào ta bị Nhật, Pháp áp bức khổ quá, ta muốn giải phóng thoát khỏi chế độ áp bức đó của Nhật, Pháp.

Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến bản Tuyên ngôn Độc lập đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa từ kinh nghiệm thế giới, suy rộng và xây dựng trên tuyên ngôn của Mỹ “tất cả các dân tộc đều có quyền sống, quyền tự do bình đẳng” và lên án thực dân Pháp. Và cuối cùng chúng ta đã làm được điều đó là đứng về phía đồng minh chống phát xít, chúng ta đã giành được thắng lợi, và thắng lợi đó góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước và được quốc tế công nhận và sự thực Việt Nam đã thành một nước tự do, độc lập.
 
Từ đấy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, do nhu cầu cấp thiết ấy, mà “một người hô vạn người hưởng ứng” cái hô rất bình dân mà vạn người hưởng ứng, cái hô đó nêu ra tư tưởng giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc. Tuy câu nói rất giản đơn nhưng mọi người đã đồng lòng, đồng nhất và thực hiện ngay.

Kết luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” - đây là sức mạnh. Đây cũng là thắng lợi của tư tưởng đường lối, thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Điều đó, nói lên tư tưởng mang tầm vóc học thuyết Hồ Chí Minh về giải phóng, độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử - thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

- Nhận thức  và sự tham gia của toàn dân vào cuộc tổng tuyển cử thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Xin ông nói rõ thêm về vấn đề này?

GS Lê Mậu Hãn:
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc,
 là chủ trương đúng, đường lối đúng và cách làm đúng, thỏa mãn nguyện vọng của dân, dân thấy được nhu cầu đó là cần thiết thì dân đi bầu cử. Mà đi bầu cử phải hỏi, phải có sự vận động đồng thời có tuyên truyền của các địa phương giới thiệu. Ai cũng có quyền bầu cử trừ những người không biết chữ, không biết viết phải nhờ người khác.

Cho nên “một người hô vạn người hưởng ứng” câu nói rất bình dân, nhưng đã đáp ứng được niềm tin của người dân. Dù những người cộng sản bị tù về, những người trí thức ở địa phương thì nhân dân đều biết, cho nên, nhân dân đều có quyền bầu cử, lựa chọn theo sự tuyên truyền giáo dục của ta. Theo tôi, đấy là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

-Qua thành công của cuộc tổng tuyển cử, bài học rút ra cho sự phát triển của đất nước, của QH  hiện nay là gì, thưa Giáo sư?

GS Lê Mậu Hãn: Lịch sử đã có sự phát triển, điều kiện lịch sử có khác nhau trong nước và thế giới, Hiến pháp cũng có sự thay đổi nhưng trong lãnh đạo của Đảng dưới ngọn cờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học trường tồn, tất cả xây dựng cũng chỉ vì lợi ích dân tộc, như truyền thống của cha ông. Điều đúng ở đây chính là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh đấy đã khơi dậy như thế nào trong điều kiện cụ thể Việt Nam. 

Tình hình phát triển của đất nước hiện nay, sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về chính quyền, đặc biệt là QH phải suy nghĩ luôn luôn nắm vững học thuyết Hồ Chí Minh, học thuyết phát triển dân tộc với độc lập tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, một xã hội thông thoáng và đạo đức như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Thế hệ hiện nay phải luôn luôn nắm vững ngọn cờ độc lập - tự do, phải xây dựng một xã hội mới, xã hội dân chủ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

- Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Văn Thăng thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang