DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:52 | 03/04/2020 (GMT+7)
.

Tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách bao nhiêu phần trăm là hợp lý ?

09:44 | 03/09/2012
Tại Hội thảo khoa học ĐBQH chuyên trách với những quy định của pháp luật hiện nay diễn ra mới đây, GS, TS TRẦN NGỌC ĐƯỜNG đã chia sẻ với PV ĐBND: để tiếp tục hoàn thiện chế định pháp lý về ĐBQH hoạt động chuyên trách, theo tôi cần phải xác định rõ ràng và dứt khoát mô hình tổ chức QH nước ta là mô hình vừa có ĐBQH chuyên trách và ĐBQH kiêm nhiệm như hiện nay, hay là có bước phát triển chủ yếu là chuyên trách. Và nếu như hiện nay thì tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách bao nhiêu % là hợp lý...

- Thưa Ông, Ông có thể cho biết cơ sở  pháp lý  đề  hoàn thiện chế định ĐBQH chuyên trách?

- GS, TS Trần Ngọc Đường: Có thể nói, cơ sở pháp lý để xác định và hình thành chế định ĐBQH chuyên trách ra đời từ QH Khóa VIII. Luật Tổ chức QH có nói rằng, trong số các ĐBQH, có những đại biểu hoạt động chuyên trách và có những ĐB hoạt động không chuyên trách. Đặc biệt, Luật tổ chức QH năm 2001 có 2 điều quy định về ĐBQH chuyên trách trong đó có điều quy định hết sức cơ bản, phải có ít nhất là 25% tổng số ĐBQH hoạt động chuyên trách trong QH.

Từ những cơ sở pháp lý đó, hơn 10 năm nay chúng ta đã có xấp xỉ 30% ĐBQH chuyên trách hoạt động ở QH và Đoàn ĐBQH. Thực tiễn hơn 10 năm qua đã khẳng định, chế định ĐBQH hoạt động chuyên trách là đúng đắn bởi nhờ có chế định này, mà từ một QH hoạt động chủ yếu tại 2 kỳ họp, nay hoạt động của QH thường xuyên hơn. Giữa hai kỳ họp hoạt động của QH cũng sôi động hơn từ chất vấn tại UBTVQH, điều trần tại các Ủy ban, hoạt động thẩm tra của các ủy ban sôi nổi, thực chất hơn, từ đó hoạt động của QH có hiệu quả hơn, chất lượng hơn được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tôi cho rằng đấy là cơ sở khẳng định rằng sự ra đời của ĐB chuyên trách là hoàn toàn đúng đắn và cần phải tiếp tục nghiêm cứu để làm tốt hơn chế định này.

-  Các quy định pháp luật về ĐBQH hoạt động chuyên trách có ưu điểm và  hạn chế  gì khi triển khai thực hiện  thưa Ông?

GS, TS Trần Ngọc Đường: Các quy định về ĐBQH hoạt động chuyên trách trong Luật Tổ chức QH, Quy chế hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng Dân tộc và Quy chế hoạt động ĐBQH, chế định về đại biểu hoạt động chuyên trách mới chỉ tập trung nói về số lượng; về một số điều kiện làm việc cho ĐBQH; về một số điểm khác nhau giữa ĐBQH hoạt động chuyên trách với ĐBQH khác như ĐBQH hoạt động không chuyên trách, ĐBQH hoạt động trong thường trực Ủy ban, Hội đồng Dân tộc. Có thể rút ra một số nhận xét cụ thể sau: Thứ nhất, việc quy định ĐBQH hoạt động chuyên trách trong Luật Tổ chức QH đã tạo cơ sở pháp lý để tổ chức của QH có sự đổi mới. Nhờ có quy định số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách có ít nhất 25% tổng số ĐBQH mà hiện nay có hơn 150 ĐBQH hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của QH và ở 63 Đoàn ĐBQH trong cả nước. Thứ hai, bước đầu pháp luật đã có quy định về nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của QH và các Đoàn ĐBQH, tạo điều kiện để họ hoạt động, tuy nhiên, những nhiệm vụ, quyền hạn đó chỉ mang tính chất để phân biệt đại biểu hoạt động chuyên trách với ĐBQH khác như ĐBQH kiêm nhiệm… Thứ ba, ĐBQH hoạt động chuyên trách trong điều kiện đặc thù như nước ta, pháp luật cần phải xác định vị trí pháp lý và tiêu chuẩn để trở thành ĐBQH hoạt động chuyên trách, pháp luật hiện hành chưa quy định về vấn đề này.

- Từ thực trạng các quy định pháp luật về ĐBQH hoạt động chuyên trách, Ông có kiến nghị gì Nhằm tiếp tục hoàn thiện chế định này?

GS, TS Trần Ngọc Đường: Từ thực trạng các quy định pháp luật về ĐBQH hoạt động chuyên trách trên, theo tôi để tiếp tục hoàn thiện chế định này cần phải xác định rõ ràng và dứt khoát mô hình tổ chức QH nước ta là mô hình QH vừa có ĐBQH chuyên trách và ĐBQH kiêm nhiệm như hiện nay hay là có bước phát triển chủ yếu là chuyên trách. Và nếu như theo mô hình hiện nay thì bao nhiêu phần trăm ĐBQH hoạt động chuyên trách là hợp lý để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển nâng cao chất lượng. Pháp luật, nhất là Luật Tổ chức QH, Luật Bầu cử ĐBQH cần có quy định tiêu chuẩn ĐBQH hoạt động chuyên trách. Các tiêu chuẩn về năng lực nghiên cứu, phát hiện vấn đề, lập luận, phản biện cần được nhấn mạnh đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách; cần quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn cũng như trách nhiệm của ĐBQH hoạt động chuyên trách, không nên quy định nhiệm vụ quyền hạn như hiện hành.

Diệp Anh thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang