KINH TẾ
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Khó khăn chồng chất khó khăn!

09:56 | 22/05/2020
Theo Báo cáo của Chính phủ gửi các Đại biểu Quốc hội về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém ngành công thương thì dù số lượng nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2019 mà các bộ, cơ quan, doanh nghiệp đã hoàn thành đạt khoảng 75,36% nhưng những vướng mắc, mấu chốt của các dự án, doanh nghiệp chưa được giải quyết, tập trung ở 3 nhóm vấn đề là xử lý dứt điểm tranh chấp, vướng mắc để quyết toán hợp đồng EPC, quyết toán toàn bộ dự án; khó khăn về tài chính, cơ cấu lại nợ, giãn khấu hao, điều chỉnh lãi suất vay và cuối cùng là xây dựng phương án thoái vốn.

Đến nay, chỉ có 2 dự án, doanh nghiệp có lãi nhưng trong đó, 1 doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế. 2 dự án, doanh nghiệp giảm được lỗ nhưng chưa bền vững; 1 dự án, doanh nghiệp dừng hoạt động nay đã vận hành trở lại, 7 dự án, doanh nghiệp còn thua lỗ hoặc dở dang, dừng hoạt động. Có 5/12 dự án, doanh nghiệp có tranh chấp, vướng mắc EPC với nhiều nội dung được doanh nghiệp đàm phán nhiều lần với đối tác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhưng vẫn không thành công. Dư nợ của các dự án, doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng lớn, đa số không trả được nợ đúng hạn.

Đáng chú ý nhất trong số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương là việc xử lý 5 dự án, doanh nghiệp có tranh chấp, vướng mắc hợp đồng EPC ở các vấn đề như chủ đầu tư và nhà thầu chưa thống nhất trong việc xác định giá trị quyết toán do thay đổi về thông số kỹ thuật, xuất xứ, số lượng thiết bị so với hợp đồng đã ký và khối lượng phát sinh ngoài nội dung hợp đồng đã ký; chủ đầu tư và nhà thầu chưa thống nhất trong việc xác định thuế phải nộp và tiền phạt chậm nộp thuế của hợp đồng; tranh chấp quyết toán chi phí chạy thử; giá trị quyết toán thực tế không phù hợp với hợp đồng EPC đã ký; yêu cầu bồi thường chi phí dịch vụ kỹ thuật kéo dài, chi phí bảo dưỡng khắc phục hư hỏng thiết bị, chi phí chờ đợi hướng dẫn lắp đặt thiết bị; chi phí thay đổi thiết kế, sửa chữa công trình đã thi công…

Như vậy, không khó để thấy rằng, những khó khăn, vướng mắc này không có gì mới còn phương án để xử lý xem ra vẫn chưa tạo được đột phá. Những giải pháp được đưa ra hiện nay là đưa ra trọng tài hoặc tòa án để phân xử; hoặc chủ đầu tư tự quyết toán theo quy định của Thông tư 64/2018/TT-BTC đối với trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định hoặc không thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán - thì khó khăn cũng nhiều hơn thuận lợi. Như giải pháp đưa ra phân xử thông qua trọng tài hoặc tòa án, các doanh nghiệp đã thuê tư vấn pháp lý, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tư vấn đã khuyến cáo việc khởi kiện để xử lý tranh chấp hợp đồng EPC sẽ không thuận lợi và khả năng thắng kiện thấp, chi phí lớn, thậm chí chi phí phải trả cho các nhà thầu khi thua kiện cộng với chi phí theo đuổi vụ kiện cao hơn tổng số tiền còn đang tranh chấp trong các hợp đồng EPC. Còn với giải pháp chủ đầu tư tự quyết toán, vì còn tranh chấp nên hồ sơ thực tế cũng chưa đầy đủ để lập hồ sơ tự quyết toán…

Đã có chuyển biến nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, đều thiệt đơn, thiệt kép. Và chắc chắn rằng thời gian để "định đoạt số phận" các dự án này cũng không thể một sớm một chiều. Bởi vậy, cần có quan điểm, phương án rõ ràng hơn, không thể mãi "bỏ thì thương, vương thì tội".

Khánh Ninh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang