KINH TẾ
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Hiệp định EVFTA giúp giảm nghèo nhanh hơn

08:46 | 21/05/2020
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, bên cạnh những tác động tích cực và rõ rệt về kinh tế và cải cách pháp luật - thể chế theo hướng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ giúp Việt Nam có thêm 0,8 triệu người thoát nghèo vào năm 2030, tương đương với mức giảm tỷ lệ nghèo 0,7%.

Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng mới

Cùng với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, bên cạnh những tác động tích cực và rõ rệt về mặt kinh tế và cải cách pháp luật - thể chế theo hướng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, với những cam kết đã được đưa ra, Hiệp định dự kiến giúp giảm nghèo nhanh hơn. Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu của Báo cáo “Việt Nam: Tăng cường hội nhập quốc tế và thực thi EVFTA” do Ngân hàng Thế giới thực hiện vào cuối tháng 4 vừa qua, EVFTA sẽ giúp Việt Nam có thêm 0,8 triệu người thoát nghèo vào năm 2030, tương đương với mức giảm tỷ lệ nghèo 0,7%. Hiệp định này cũng có khả năng giúp thu hẹp khoảng cách tiền lương theo giới tính thêm 0,15%, đặc biệt cho các hộ gia đình thuộc nhóm 40% có thu nhập thấp nhất.

EVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ 2 sau tháng mà cả hai bên đã thông báo cho nhau về việc hoàn thành các thủ tục pháp lý nội bộ để Hiệp định này có hiệu lực. Ngày 24.4 vừa qua, Hội đồng châu Âu đã gửi công hàm thông báo chính thức với Việt Nam về việc EU đã hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng theo quy trình phê chuẩn nội bộ của mình. “Với những lợi ích tích cực EVFTA mang lại, Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ thống nhất với phía EU về thời điểm có hiệu lực của Hiệp định trên tinh thần là vào thời điểm sớm nhất nhằm tận dụng các cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động bất lợi đến nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam. Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch Covid-19, đồng thời cũng là cơ hội tốt giúp Việt Nam bước vào để lấp đầy chỗ trống trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp khôi phục và thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh sau giai đoạn dịch bệnh. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội được mở rộng và đa dạng hóa hơn, giảm sự lệ thuộc vào một nhóm thị trường nhất định.

“Chính phủ dự kiến sẽ đưa việc đánh giá định lượng tác động của Hiệp định EVFTA một cách toàn diện gắn với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, dự báo các xu hướng phát triển kinh tế quốc tế... vào kế hoạch thực thi EVFTA để triển khai với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực để từ đó có những giải pháp đối phó phù hợp và kịp thời”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thông tin.


Sẽ có thêm 0,8 triệu người thoát nghèo nhờ EVFTA 
Ảnh: H.Kiều

Bảo đảm thực thi hiệu quả EVFTA

Liên quan tới việc sửa đổi pháp luật để phù hợp với Hiệp định EVFTA, Bộ Tư pháp đã chủ trì việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đến thời điểm 30.9. 2019; đồng thời đối chiếu với kết quả rà soát Hiệp định CPTPP. Theo đó, những quy định nào phải sửa đổi, bổ sung theo cam kết trong Hiệp định CPTPP thì sẽ không được nêu lại trong kết quả rà soát theo Hiệp định EVFTA. Kết quả, ở cấp độ luật, có 2 văn bản được kiến nghị sửa đổi, bổ sung là Luật Sở hữu trí tuệ 2009 và Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (bao gồm cả các nghĩa vụ theo cam kết trong Hiệp định CPTPP và EVFTA) dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Hai năm 2021 của Quốc hội Khóa XV. Vì vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh kiến nghị áp dụng trực tiếp các nghĩa vụ của EVFTA trong thời gian kể từ khi EVFTA có hiệu lực cho đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực. Đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010, Chính phủ cũng đang đề xuất trình Quốc hội xem xét sửa đổi tại Kỳ họp thứ Hai năm 2021 của Quốc hội Khóa XV.

Cùng với đó, Chính phủ dự kiến ban hành một nghị định hướng dẫn riêng với những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA thay vì phải sửa Luật Đấu thầu. Ngoài ra, có một số cam kết/nhóm cam kết đã đủ rõ, đủ chi tiết và có thể áp dụng trực tiếp theo quy định của Luật Điều ước quốc tế, Chính phủ kiến nghị áp dụng trực tiếp thông qua Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn EVFTA.

Để bảo đảm thực thi hiệu quả EVFTA, Chính phủ đã dự kiến các định hướng lớn và nội dung chính của Kế hoạch của Chính phủ về việc thực hiện EVFTA với 5 nhóm công việc chính: (1) Tuyên truyền, phổ biến; (2) Xây dựng pháp luật, thể chế; (3) Nâng cao năng lực cạnh tranh; (4) Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và tổ chức của người lao động tại cơ sở; và (5) Chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững.

“Các công việc cụ thể đã được chi tiết cho từng bộ, ngành với thời gian thực hiện tương ứng. Sau khi Hiệp định được Quốc hội phê chuẩn, dự thảo Kế hoạch này sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn thiện để trình Thủ tướng ban hành”, Bộ trưởng Bộ Công thương nói. Trên cơ sở các định hướng lớn và nội dung chính của Kế hoạch này của Chính phủ, Thủ tướng cũng đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh và thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của cơ quan, địa phương mình nhằm kịp thời ban hành ngay tại thời điểm Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Hà Lan
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang