KINH TẾ
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

3 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công đạt 13,9%

19:59 | 30/03/2020
Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31.3 là 61.591 tỷ đồng, đạt 13,09% kế hoạch Nhà nước giao.


Nguồn: ITN

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) ước thực hiện tháng 3.2020. Theo đó, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31.3 ước đạt 61.591 tỷ đồng, đạt 13,09% kế hoạch Nhà nước giao (cùng kỳ đạt 11,21% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 12,97% kế hoạch Thủ tướng); trong đó, vốn trong nước là 58.596 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 2.995 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, mặc dù số vốn giải ngân 3 tháng qua có tăng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ đóng góp vào tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế. Bên cạnh một số bộ, ngành địa phương giải ngân trên 15% kế hoạch vốn được giao vẫn còn có 29 bộ, ngành và 1 địa phương giải ngân dưới 5%, trong đó có tới 21 Bộ, ngành gần như chưa giải ngân được kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân đạt dưới 1%).

Ngoài các nguyên nhân như công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu, năng lực chủ đầu tư, nhà thầu..., Bộ Tài chính cho rằng có 4 nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn trong nước 3 tháng đầu năm.

Thứ nhất, các chủ đầu tư tập trung giải ngân vốn kéo dài năm năm 2019 sang năm 2020. Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, số vốn này khoảng 61.685 tỷ đồng. Thứ hai, một số dự án bổ sung kế hoạch từ nguồn dự phòng trung hạn và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm của các dự án quan trọng quốc gia nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nên chưa đủ điều kiện giao kế hoạch năm 2020, do đó chưa có kế hoạch để giải ngân. Thứ ba, nhiều chủ đầu tư các dự án khởi công mới và dự án chuyển tiếp đã được cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 song chưa đến giao dịch mở tài khoản và thanh toán tại Kho bạc Nhà nước. Cụ thể, đến hết tháng 3.2020 có 43.896 dự án khởi công mới và dự án chuyển tiếp được phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 với tổng số kế hoạch vốn khoảng 225.679 tỷ đồng nhưng chủ đầu tư chưa đến mở tài khoản và thanh toán tại kho bạc. Thứ tư, thời điểm nghỉ tết Nguyên Đán trong Quý 1 và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 khó khăn trong việc huy động nhân lực, vật tư... ảnh hưởng rất lớn đến tình hình triển khai thực hiện và thanh toán vốn.

H.Loan
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang