KINH TẾ
Cập nhật 13:34 | 05/06/2020 (GMT+7)
.

Công bố doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán 2018

00:47 | 24/09/2019
Chiều 23.9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2019 và Lễ công bố doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018.

Chương trình được triển khai trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam với phương pháp đánh giá toàn diện, bảo đảm kết quả đánh giá chính xác và khách quan. Đây cũng là kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, việc lựa chọn đối tượng để đánh giá trong bộ Chỉ số đánh giá năng lực quản trị doanh nghiệp (BCI) là doanh nghiệp trên sàn chứng khoán là phù hợp. Đây chính là bộ phận ưu tú nhất của thị trường Việt Nam, là những doanh nghiệp vừa hiệu quả vừa minh bạch. Doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán chính là hàn thử biểu cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận định, sức khỏe của nền kinh tế đứng từ góc độ năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện nhiều. Đây là vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc và là yêu cầu cấp thiết làm thế nào để Việt Nam trở thành 1 trong 4 nền kinh tế hàng đầu ASEAN. Năng lực cạnh tranh quốc gia được quyết định bởi 2 yếu tố, năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng thể chế quốc gia.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, bộ Chỉ số BCI có tính khách quan, khoa học về khả năng quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của các doanh nghiệp. Nếu ví Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) như hàn thử biểu đo chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam thì BCI phản ánh chân thực sức khỏe của doanh nghiệp. Mà nhờ đó, các nhà hoạch định chính sách sẽ tìm kiếm được những thông tin về thực trạng năng lực doanh nghiệp, ngành, khu vực kinh tế để điều chỉnh chính sách ngày một tiệm cận hơn nữa với tốc độ phát triển như vũ bão của môi trường kinh doanh.

T. Nam
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang