KINH TẾ
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.

Cập nhật tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN

17:01 | 09/09/2019
Sáng 9.9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 đầu cầu Bắc, Trung Nam để thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 12 Hội nghị trung ương 5 Khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị.


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình  phát biểu tại hội nghị 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong các năm qua, cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội mà các thành phần kinh tế khác chưa làm được hoặc không muốn đầu tư, như hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thông tin liên lạc, hạ tầng đô thị và các công trình hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh,...

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của DNNN, xác định cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội. Vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước đã được khẳng định rõ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải ở số lượng, hay tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như an ninh, quốc phòng, hay những lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân không đầu tư.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Bình khẳng định, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước là chủ đạo để cùng với các cơ chế chính sách của nhà nước sẽ mở ra những con đường để tạo cơ hội cho toàn bộ nền kinh tế phát triển. Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, mở đường cho các thành phần kinh tế khác phát triển; không dàn trải doanh nghiệp nhà nước, cái gì thị trường trong đó có các doanh nghiệp tư nhân làm được thì để thị trường làm; cần quán triệt sâu sắc nhưng không được lý thuyết, nhận thức rõ và đúng đắn thì mới có quyết tâm, có đồng thuận cao để tổ chức triển khai thực hiện thành công, góp phần lấy lại hình ảnh của các doanh nghiệp nhà nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh, Nghị quyết 12 Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII cũng nêu rất rõ, cần tách bạch nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thông thường và nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ công ích. Quan hệ kinh tế tài chính giữa Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, nhất là các quyền và nghĩa vụ phải đủ minh bạch theo quy định của pháp luật, phù hợp với cơ chế thị trường. Trong giải pháp này có nội dung xóa bỏ các cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nước...

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị các doanh nghiệp cần tự tin để có nhận thức đúng về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội; nhận diện được những việc khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ để từ đó đề xuất những cơ chế chính sách giúp cho các doanh nghiệp nhà nước nói riêng, kinh tế nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình, đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII một cách rõ ràng hơn, thiết thực hơn, giúp cho việc triển khai trong thời gian tới đạt được kết quả theo các yêu cầu của Nghị quyết đã đề ra.

Thành Nam
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang