KINH TẾ
Cập nhật 22:56 | 01/04/2020 (GMT+7)
.
Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt

08:13 | 06/08/2019
Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 với quan điểm: Công nghệ thông tin là khâu đột phá, cải cách cơ chế, quy trình nghiệp vụ là nền tảng và chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt. “Với nền tảng vững mạnh, KBNN Việt Nam đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo”, ông Sandeep Saxena, chuyên gia cao cấp của Vụ Các vấn đề tài khóa (Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF) khẳng định tại hội thảo “Định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030” ngày 5.8.

Thu hiệu quả, chi kịp thời

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đến nay đã gần kết thúc giai đoạn. Theo đánh giá của Đoàn công tác Vụ Các vấn đề tài khóa (IMF), sau 12 năm thực hiện Chiến lược, “KBNN đã đạt được những thành quả đáng chúc mừng trong việc phát triển những năng lực cốt lõi và xây dựng được một nền tảng vững mạnh cho những đổi mới tiếp theo”.

Những thành tựu quan trọng của KBNN ở thời điểm 2019 được ông Sandeep Saxena liệt kê chi tiết, gồm thu ngân sách hiệu quả và chi ngân sách kịp thời; hợp nhất số dư ngân quỹ; cung cấp thông tin quản lý quỹ theo thời gian thực; sử dụng hiệu quả công nghệ ngân hàng và hệ thống xử lý giao dịch được thiết kế vững mạnh. Bên cạnh đó, KBNN đã phát triển các công cụ để quản lý ngân quỹ nhà nước như dự báo luồng tiền, đầu tư ngân quỹ nhàn rỗi tạm thời; đồng thời đang tiến tới kiểm soát chi theo rủi ro, phân quyền kiểm soát…

Sự tích cực, chủ động của KBNN trong cải cách, hiện đại hóa một cách đồng bộ cả về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công mà còn giúp hệ thống kho bạc nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. “Về thu ngân sách, thời gian giao dịch nộp ngân sách giảm từ 30 phút/giao dịch xuống còn 5 phút/giao dịch, thu ngân sách không dùng tiền mặt chiếm trên 98% tổng số thu. Quy trình kiểm soát chi ngày càng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian kiểm soát chi từ 7 ngày xuống còn 1 - 3 ngày đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản”, ông Lưu Hoàng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Pháp chế (KBNN) cho biết. Đặc biệt, KBNN đang từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau. “Bước đầu chúng tôi xây dựng ngưỡng để thực hiện kiểm soát chi theo rủi ro đối với chi thường xuyên, qua đó, giảm 70% số món chi, nhưng kiểm soát được tới 99% tổng số chi thường xuyên”, ông Hoàng nói. Quản trị rủi ro chủ động, theo ông Sandeep Saxena, là một trong những đặc điểm chủ đạo của kho bạc hiện đại và là thông lệ tốt trên thế giới.


Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo

Hướng tới hoạt động trong môi trường số hóa

Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn cho biết, năm 2019 - 2020 là những năm bản lề để nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020) cũng như xác định tầm nhìn, phương hướng cho chặng đường 10 năm tiếp theo. Trong thời điểm này, Bộ Tài chính đang tập trung các nguồn lực nhằm nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài chính giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 để một mặt chắt lọc, đóng góp vào nội dung dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030; mặt khác là cơ sở để định hướng cho sự phát triển của ngành tài chính trong những năm tiếp theo. “Chiến lược phát triển KBNN cũng sẽ là một bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển tài chính trong thời gian tới”, Tổng giám đốc KBNN khẳng định.

Theo quan điểm của KBNN, Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 -  2030 cần phải được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, gắn hiện đại hóa các chức năng của KBNN với đổi mới mô hình tổ chức KBNN, hướng tới các thông lệ tốt trên thế giới; đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành tài chính giai đoạn 2021 - 2030 và phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, công nghệ thông tin sẽ là khâu đột phá, cải cách cơ chế, quy trình nghiệp vụ là nền tảng, chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt.

Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 hướng tới mục tiêu xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tổ chức bộ máy thống nhất, hướng tới mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp để thực hiện tốt các chức năng cơ bản của KBNN. Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, đáp ứng yêu cầu của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ. Đến năm 2030, toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trong môi trường số hóa và trên nền tảng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với các bộ, ngành, địa phương để hướng tới hình thành kho bạc số.

“Việc xây dựng Chiến lược phát triển KBNN cho giai đoạn tới là thách thức rất lớn vì có nhiều điều chưa biết đang chờ đợi ở phía trước”, chuyên gia cao cấp Sandeep Saxena bình luận. Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi và biến động không ngừng, để triển khai xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn tiếp theo rất cần phải có sự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng.

Trước mắt, KBNN đưa ra một số định hướng lớn như gắn kết chặt chẽ các khâu của quá trình phân bổ, thực hiện, quyết toán ngân sách trên cơ sở liên thông dữ liệu điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước. Đổi mới cơ chế kiểm soát chi theo hướng kiểm soát theo rủi ro, gắn với việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong chi tiêu ngân sách của các đơn vị, thực hiện kiểm soát chi điện tử. Mở rộng thanh toán điện tử thông qua các ngân hàng. Đến năm 2030, điện tử hóa trên 95% giao dịch thu, chi ngân sách qua KBNN, bảo đảm cung cấp thông tin, dữ liệu thu, chi ngân sách theo thời gian gần thực. Quản lý ngân quỹ nhà nước chủ động, an toàn và hiệu quả. Từng bước xây dựng một bộ sổ cái chung cho toàn Chính phủ để cung cấp thông tin, dữ liệu và báo cáo thu, chi ngân sách đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch và tin cậy; đồng thời, rút ngắn thời gian lập báo cáo quyết toán ngân sách và báo cáo tài chính nhà nước không quá 6 tháng. Xây dựng và hoàn thiện nền tảng kho bạc số phù hợp với khung thiết kế tổng thể Chính phủ điện tử, Chính phủ số, có thể kết nối với các bộ, ban, ngành và cơ quan liên quan. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có chất lượng cao…

Vy Hương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang