KINH TẾ
Cập nhật 22:56 | 01/04/2020 (GMT+7)
.
Chuyển đổi số

Nói nhiều, làm chưa được bao nhiêu

08:31 | 05/08/2019
Các quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt những nước phát triển đang thực hiện chuyển đổi số rất mạnh. GS.TSKH. HỒ TÚ BẢO, Giám đốc Phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Giám đốc Khoa học Viện John von Newmann (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, nếu Việt Nam muốn đi cùng con đường với họ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thì tất yếu phải thực hiện chuyển đổi số - điều chúng ta đã nói rất nhiều, nhưng làm chưa được bao nhiêu.

Việc tất yếu phải làm

- Chuyển đổi số hiểu đơn giản nhất nghĩa là gì thưa ông?


“ Chuyển đổi số là quá trình thay đổi về cách sống và cách làm việc, do vậy đương nhiên phải có chính sách, có luật pháp phù hợp đi cùng. Những người làm chính sách cần phải thấu hiểu về chuyển đổi số và định được phần đóng góp của mình trong quá trình chuyển đổi này”.

GS.TS. Hồ Tú Bảo

- Chuyển đổi số là quá trình dùng dữ liệu và các công nghệ số để thay đổi một cách toàn diện và sâu sắc các phương thức phát triển, thay đổi cách sống và cách làm việc để cuộc sống tốt đẹp hơn. Các quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là các nước phát triển, đang thực hiện chuyển đổi số rất mạnh. Chúng ta muốn đi cùng con đường với họ để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì chuyển đổi số là việc tất yếu phải làm.

- Ông nhận xét thế nào về quá trình chuyển đổi số ở nước ta thời gian qua?

- Có thể nói, chuyển đổi số là hạt nhân của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mà chúng ta đã nói rất nhiều trong hai năm qua, nhưng làm chưa được bao nhiêu. Hiện nay, theo tôi biết phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn tìm hiểu, một số nhỏ đang bước vào chuyển đổi và số đông chưa biết bắt đầu thế nào. Điều đó cho thấy chuyển đổi số là câu chuyện còn mới ở Việt Nam. Tới đây khi Đề án chuyển đổi số quốc gia được phê duyệt, quá trình chuyển đổi sẽ nhanh hơn. Theo tôi, các doanh nghiệp sẽ chuyển đổi trước, sau đó là một số địa phương và một số cơ quan nhà nước.

-  Làm sao có thể chuyển đổi số nhanh hơn trong bối cảnh hạ tầng số ở nước ta chưa đáp ứng, thưa ông?

- Để thực hiện được chuyển đổi số, Nhà nước và doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng được hạ tầng số của mình, cái mà hiện nay chúng ta đang thiếu và không có nó sẽ không chuyển đổi số được. Hạ tầng số bao gồm các thành phần cơ bản là hạ tầng thiết bị và kết nối, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng ứng dụng, hạ tầng pháp lý và hạ tầng nhân lực. Thành phần nào kể trên cũng rất quan trọng nhưng tôi muốn nhấn mạnh về hạ tầng dữ liệu và nhân lực. Về phương diện quốc gia, các bộ, ngành và các địa phương cần xây dựng được những cơ sở dữ liệu cốt yếu nhất của mình. Cần có kế hoạch đào tạo và kết nối để có lực lượng tinh nhuệ các nhà khoa học dữ liệu và lực lượng đông đảo người có kiến thức và biết dùng công cụ phân tích dữ liệu trong công việc của mình.

Đối với doanh nghiệp, việc số hóa doanh nghiệp để đi lên chuyển đổi số là xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Dữ liệu sẽ trở thành tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, bởi dữ liệu có ích cho doanh nghiệp ngày càng đa dạng. Bên cạnh đó, các công nghệ số giúp con người phân tích, sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn, năng suất hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn cũng là một phần của AI. Cốt lõi trong chuyển đổi số với doanh nghiệp là việc doanh nghiệp dùng được dữ liệu và các công nghệ số thích hợp để thay đổi được mô hình kinh doanh, tức thay đổi cách kinh doanh, cách làm ăn của mình. Nếu làm được như vậy họ sẽ tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới.

6 bước để chuyển đổi số

- Theo ông, doanh nghiệp đã sẵn sàng cho chuyển đổi số chưa?

- Để nói về điều này thì phải có những khảo sát thống kê kỹ lưỡng. Cũng theo một khảo sát về mức độ quan tâm và ứng dụng chuyển đổi số được công bố năm 2018, tỷ lệ phần trăm chọn câu trả lời cho “Có quan tâm như chưa thấy cần thiết”  là 13%, cho “Cực kỳ quan tâm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu” là 53%, cho “Đang tìm cách áp dụng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu” là 27% và “Đang ứng dụng và thấy hiệu quả rõ rệt” là 7%. Những số liệu của cuộc điều tra trên ít nhất cũng cho thấy một số ý niệm, trong đó có tuyên truyền, trao đổi để tăng nhận thức và cần có đào tạo. Đặc biệt, chúng ta cần chú ý và tìm ra cách giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số.

- Để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu, thưa ông?

- Đây là một câu hỏi quan trọng. Theo tôi, doanh nghiệp cần thực hiện 6 bước để chuyển đổi số. Đầu tiên là vấn đề về nhận thức và đổi mới tư duy. Đây phải là nhận thức và tư duy của lãnh đạo và họ phải truyền được nhận thức, tư duy ấy đến mọi thành viên của đơn vị của mình. Thứ hai, doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược và lộ trình của chuyển đổi số. Chiến lược ở đây nôm na là làm sao để từ cách làm việc kinh doanh hiện nay đổi sang cách làm việc mới với các chỉ tiêu cụ thể. Điều cơ bản của lộ trình là phải xác định đường dài nhưng đi từng bước cụ thể để có kết quả. Thứ ba, xây dựng được năng lực số của doanh nghiệp, tức hạ tầng số của doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là dữ liệu từ quá trình số hóa và nhân lực. Thứ tư, xác định và làm chủ được công nghệ liên quan đến hoạt động doanh nghiệp (ở mức sử dụng). Sở dĩ vậy vì có rất nhiều loại công nghệ số khác nhau và thay đổi rất nhanh. Các công nghệ số tùy thuộc từng lĩnh vực như fintech của ngành tài chính, BIM của ngành xây dựng… Thứ năm, doanh nghiệp phải có được mô hình kinh doanh mới, do thay đổi mô hình kinh doanh đang có của mình một cách thích hợp hoặc tạo ra mô hình kinh doanh mới. Yếu tố đổi mới sáng tạo cốt yếu nằm ở bước này để tạo ra các giá trị của doanh nghiệp trong thời đại số. Thứ sáu, sự nỗ lực của toàn bộ tổ chức từ lãnh đạo đến mọi nhân viên để thay đổi văn hóa, thực hiện mô hình kinh doanh mới.

Cuối cùng, phải nhắc đến các yếu tố của chuyển đổi số thành công do nhiều chuyên gia tổng kết lại: Trước hết là sự sẵn sàng của lãnh đạo, sau là sự sẵn sàng của toàn doanh nghiệp và sự sẵn sàng về công nghệ của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần thay đổi về cả nhận thức và hành động, cần thấu hiểu, tìm hiểu thêm về chuyển đổi số. Mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức phải thay đổi quan điểm, cách thức làm việc, hướng tới các mô hình kinh doanh công nghệ mới với sự thấu hiểu và ý chí mạnh mẽ bởi chuyển đổi số là một hành trình dài với vô vàn thách thức của nhiều bước chuyển đổi nhỏ. Chuyển đổi số là một thực tế khách quan mà các doanh nghiệp buộc phải thích nghi, là giai đoạn phát triển không thể khác của quá trình sản xuất và cuộc sống.

- Xin cảm ơn ông!     

An Thiện thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang