KINH TẾ
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.
Triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

Sẽ bảo đảm tính đúng, tính đủ

08:17 | 06/05/2019
Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương sẽ xây dựng hệ thống định mức, đơn giá mới, bảo đảm tính đúng, tính đủ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí.

Đã rà soát toàn bộ định mức xây dựng

 Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng được Thủ tướng phê duyệt tháng 12.2017. Mục tiêu của Đề án là nhằm hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Cuối năm 2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 2038/QĐ-Ttg phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Đề án được kỳ vọng sẽ xóa bỏ những định mức, đơn giá lỗi thời, lạc hậu đang “trói chân trói tay” các doanh nghiệp trong ngành, thậm chí tạo sự thiếu công bằng trong tính toán đầu tư xây dựng. Đồng thời, cho ra đời được hệ thống định mức và giá xây dựng mới bảo đảm các tiêu chí: Tính đúng, tính đủ, đồng bộ, đơn giản, minh bạch và phân định rõ vai trò, chức năng của Nhà nước, của thị trường.

Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) Phạm Văn Khánh cho biết, triển khai Đề án này, trong năm 2018, Bộ đã tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới cơ chế chính sách về quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng đã soạn dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Hai Nghị định này đang được trình Thủ tướng Chính phủ.


Bộ Xây dựng đang khẩn trương thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng

Cho đến nay, Bộ Xây dựng đã rà soát toàn bộ các định mức xây dựng (14.738 định mức), loại bỏ 1.005 định mức, sửa đổi 3.289 định mức, bổ sung 1.120 định mức. Phần định mức hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ đã rà soát 349/349 định mức, sửa 168 định mức. Tổng số suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu đã được rà soát, kiểm tra, đánh giá là 596. Đối với 7 Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các địa phương, Bộ Xây dựng đã gửi công văn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc rà soát định mức xây dựng chuyên ngành, định mức đặc thù trên địa bàn. Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng Phạm Văn Khánh cho rằng, “việc loại bỏ và sửa đổi, bổ sung các định mức xây dựng bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với thực tiễn và đóng góp rất lớn cho hiệu quả dự án. Vì các định mức lạc hậu dẫn đến việc vận dụng lệch lạc do vô tình hoặc cố ý. Nếu dùng công nghệ mới mà áp dụng định mức cũ thì có thể làm giá thành dự án tăng gấp nhiều lần”.

Song song với đó, Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu ban hành các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới phù hợp với kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế. “Để quản lý chi phí phù hợp với kinh tế thị trường thì mọi thông tin cần phải xuất phát từ kinh tế thị trường. Muốn vậy, phải tìm hiểu, điều tra thị trường, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có nền kinh tế - xã hội tương tự như Việt Nam. Đề án thay đổi theo hướng này. Trong năm 2018, chúng tôi đã hoàn thành điều tra khảo sát số liệu thực tiễn trên địa bàn 63 tỉnh thành để phục vụ xây dựng 13 phương pháp xác định định mức, định giá, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng…”, ông Khánh cho hay.

Đòi hỏi sự chung tay phối hợp

Sau khi 2 Nghị định mới thay thế Nghị định 32 và Nghị định 37 được Chính phủ ban hành, tới đây, Bộ Xây dựng sẽ dồn sức hoàn thiện 13 thông tư hướng dẫn về công cụ, phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới. Trên cơ sở các thông tư này, Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương sẽ thực hiện xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị mới, trong giai đoạn 2019 - 2021. “Đây là khối lượng công việc vô cùng lớn, đòi hỏi sự chủ động, cam kết và hỗ trợ từ lãnh đạo các cấp tại các cơ quan, đơn vị có liên quan để bảo đảm triển khai đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra của Đề án”, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Phạm Văn Khánh nhấn mạnh.

Trên thực tế, nhìn lại hơn một năm triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng, có thể thấy kết quả rà soát các định mức chuyên ngành và định mức đặc thù của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương vẫn còn chậm. Mặc dù Bộ Xây dựng đôn đốc bằng nhiều hình thức nhưng các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương chưa thực sự chú trọng phối hợp để thực hiện Đề án. “Mong rằng sự vào cuộc của các bộ chuyên ngành, địa phương quyết liệt hơn để Đề án sớm đi vào cuộc sống”, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Phạm Văn Khánh bày tỏ.

 Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện 13 thông tư hướng dẫn về công cụ, phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới, gồm:

- Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức năng suất mát, thiết bị thi công và định mức chi phí gián tiếp;

- Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

- Thông tư hướng dẫn xác định giá vật liệu xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công;

- Thông tư hướng xác định chỉ số giá xây dựng;

- Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng;

- Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư hướng dẫn hợp đồng rút gọn và một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;

- Thông tư hướng dẫn thực hiện hợp đồng EPC;

- Thông tư hướng dẫn xác định phương pháp xác định suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình;

- Thông tư hướng dẫn hợp đồng PPP trong lĩnh vực hạ tầng đô thị.

Tiểu Phong
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang