KINH TẾ
Cập nhật 14:09 | 28/02/2020 (GMT+7)
.

Khởi nghiệp đã trở thành văn hóa

11:05 | 28/04/2019
Hiến kế cho Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 và cho nền kinh tế, PGS.TS. NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nói: Ý thức, nhận thức việc lập nghiệp, khởi nghiệp chân chính để có công ăn việc làm, có sự nghiệp qua đó lập thân và đóng góp cho xã hội đã bước đầu trở thành văn hóa trong xã hội.

Khởi nghiệp đã trở thành văn hóa

- Ông đánh giá thế nào về môi trường kinh doanh Việt Nam hiện nay?

- Có thể nói môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay khá hấp dẫn cho đầu tư và kinh doanh. Không chỉ có thể chế chính trị ổn định cả ở khu vực và thế giới, Việt Nam còn ở trong thời kỳ dân số vàng - là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp, nhà đầu tư xem xét quyết định việc đầu tư, kinh doanh.

Chính phủ Việt Nam gần đây đã nỗ lực và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh. Ví dụ như điều chỉnh và sửa đổi cơ chế, chính sách pháp luật, tập trung cải cách thủ tục hành chính và đã bước đầu thực hiện chính phủ số, văn phòng điều hành không giấy tờ với việc khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Chính phủ cũng hành động quyết liệt trong khâu hội nhập quốc tế, đã hoàn tất đàm phán, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, đang tiếp tục một số hiệp định với khu vực lớn.

Việt Nam còn rất nhiều dư địa cho đầu tư phát triển, đặc biệt là với dân số trẻ và năng động, nền văn hóa cởi mở và thân thiện, dễ chấp nhận cái mới cho nên đã tạo nên một thị trường vô cùng hấp dẫn không chỉ với các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước mà còn là nơi vô cùng hấp dẫn cho các bạn trẻ khởi nghiệp kinh doanh. Theo cảm nhận của tôi, ý thức, nhận thức việc lập nghiệp, khởi nghiệp chân chính để có công ăn việc làm, có sự nghiệp qua đó lập thân và đóng góp cho xã hội đã bước đầu trở thành văn hóa trong xã hội.

- Như vậy đã đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp chưa?

- Tất nhiên chúng tôi mong muốn môi trường kinh doanh được cải thiện nhanh hơn nữa và nhất là sự đồng bộ trong khâu cải cách thủ tục hành chính. Sớm xây dựng đồng bộ và trực tuyến hóa được công tác hành chính liên quan đến người dân và đặc biệt là doanh nghiệp. Có sự hỗ trợ vào cuộc tích cực, thiết thực hơn nữa của các cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp trong khâu hội nhập quốc tế như, hỗ trợ tư vấn hội nhập, nghiên cứu thị trường quốc tế, xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển kinh doanh ở ngoài nước… Được như vậy sẽ tạo nên sự tương tác tích cực giúp cải thiện và thúc đẩy môi trường kinh doanh Việt Nam hội nhập, đạt các chỉ số tiến bộ ngang bằng, thậm chí cạnh tranh cao so với môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh cao ở quốc tế.

Áp dụng Cách mạng 4.0 vào hoạt động quản lý

- Dư luận xã hội vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân tư nhân ngay từ trong nhận thức. Thậm chí một số người vẫn chưa từ bỏ được thói quen dựa trên hình thức sở hữu và vẫn có sự phân biệt đối xử với kinh tế tư nhân. Ông suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

- Có thể nói là khu vực kinh tế tư nhân đã được Đảng và Nhà nước rất coi trọng và xem đây là khu vực động lực chính để phát triển kinh tế đất nước, như tại Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 3.6.2017 Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân và tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 7.10.2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW.  Theo đó về khía cạnh vĩ mô, về mặt thể chế và chính sách cho thấy kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác đều được xem trọng như nhau. Thậm chí kinh tế tư nhân đã được xem là bộ phận cấu thành quan trọng và là động lực tăng trưởng mạnh mẽ sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia trong thời gian tới.

Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ nền kinh tế bao cấp - kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thói quen tâm lý và định kiến về kinh tế tư nhân trong xã hội chưa mấy tốt đẹp cũng là điều dễ hiểu, cần có thời gian để thay đổi.

Về chủ quan, doanh nhân, doanh nghiệp nước ta con non trẻ, mục tiêu kinh doanh của họ là tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, có người tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi cách như gian lận, cạnh tranh không lành mạnh, trốn thuế, chèn ép lẫn nhau, hủy hoại môi trường mà không chú ý đến giá trị khác như đạo đức kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng, xóa đói giảm nghèo. Đây cũng là điều doanh nghiệp và doanh nhân cần thay đổi, sửa đổi để xã hội ngày càng thừa nhận và đánh giá đúng về giá trị của mình.

- Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, ông đề xuất, kiến nghị gì về cơ chế, chính sách nhằm giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển hơn nữa trong thời gian tới?

- Thứ nhất, nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh, rõ ràng, một hệ thống thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện cho doanh nghiệp. Áp dụng Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào các hoạt động quản lý, xóa bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, các giấy phép “con’’, giấy phép “cháu’’ bất hợp lý. Nhà nước cần định hướng đúng các chính sách vĩ mô để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Những việc gì mà doanh nghiệp tư nhân làm tốt nên để cho doanh nghiệp tư nhân được tham gia.

Thứ hai, Nhà nước cần có chính sách công bằng đối với các doanh nghiệp kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, tránh tình trạng ưu ái cho doanh nghiệp FDI hơn  doanh nghiệp trong nước. Chỉ có như vậy mới tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng và các doanh nghiệp tư nhân trong nước mới phát triển được. Đồng thời, quyết liệt xóa bỏ tệ nạn tham nhũng, nhũng nhiễu doanh nghiệp, đơn giản hóa, trực tuyến hóa các thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy hành chính có năng lực, liêm chính và phục vụ tận tâm cho doanh nghiệp.

Thứ ba, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận các nguồn lực (như đất đai, tài chính, lao động, khoa học công nghệ…) để phát triển sản xuất kinh doanh. Có cơ chế, chính sách để xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động cùng ngành hàng, về thị trường vốn, về thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ...;

Thứ tư hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển và có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ nhóm doanh nghiệp tư nhân lớn có tiềm năng phát triển kinh doanh ra thị trường khu vực và thế giới, xây dựng được sản phẩm uy tín, thương hiệu tầm quốc tế. Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển và có chương trình kế hoạch hành động cụ thể trong việc khuyến khích, hỗ trợ các nhóm lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo để phát triển cộng đồng doanh nhân tư nhân cả về số lượng và chất lượng.

- Xin cám ơn ông!

Minh Hương thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang