KINH TẾ
Cập nhật 13:34 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Hoạt động đối ngoại

Khẳng định vị thế, uy tín của Kiểm toán Nhà nước

08:55 | 19/09/2018
Nhằm góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã kiên trì theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa, đa phương hóa hoạt động đối ngoại, từng bước khẳng định vị thế, uy tín và trách nhiệm trong quá trình thiết lập quan hệ hợp tác với hầu hết cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) có bề dày lịch sử, kinh nghiệm, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế uy tín...

Thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế

Ngay từ khi ra đời năm 1994, trong bối cảnh vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm toán vừa xây dựng mô hình tổ chức, phát triển bộ máy, triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã rất quan tâm đến hoạt động đối ngoại; coi đối ngoại là lĩnh vực quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển và tích cực mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các SAI, các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường học hỏi kiến thức, kinh nghiệm kiểm toán.

Một trong những dấu mốc quan trọng đầu tiên đánh dấu quá trình hội nhập vào cộng đồng kiểm toán thế giới chính là việc Kiểm toán Nhà nước gia nhập Tổ chức Quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) năm 1996. Tiếp đó, năm 1997, gia nhập Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI). Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước là 1 trong 3 cơ quan đồng sáng lập Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) vào năm 2011.

Từ khi gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế, Kiểm toán Nhà nước luôn thể hiện là một thành viên tích cực, có những đóng góp nhất định vào hoạt động của các ban, nhóm chuyên môn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cả 3 tổ chức. Với INTOSAI, Kiểm toán Nhà nước tích cực nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và kiến thức chung hiện có của Tổ chức này; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Nhóm công tác về kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng trong khuôn khổ hoạt động của INTOSAI, Nhóm công tác tham dự Chương trình IDI (Tổ chức Sáng kiến phát triển INTOSAI).

Còn với ASOSAI, kế thừa những thành quả đã đạt được, nhằm tích lũy kiến thức và tăng cường học hỏi kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp quốc tế, Kiểm toán Nhà nước đã tích cực tham dự nhiều hoạt động và có những đóng góp quan trọng trong các ban, nhóm chuyên môn và tham gia với vai trò là thành viên điều hành, lãnh đạo của Tổ chức.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đã và đang hoàn thành xuất sắc vai trò dẫn dắt khi nắm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI trong 2 nhiệm kỳ 2015 - 2017 và 2017 - 2019. Kiểm toán Nhà nước có vai trò quyết định trong việc hoạch định kế hoạch và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tổ chức này.


Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc với các đại biểu tại cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 52
Ảnh: Lâm  Hiển

Nâng cao vị thế của Kiểm toán Nhà nước

Sau 24 năm hình thành và phát triển (1994 - 2018), có thể khẳng định, kết quả hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của Kiểm toán Nhà nước cả về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, năng lực chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp.

Đóng góp quan trọng đầu tiên của hoạt động đối ngoại là giúp nâng cao địa vị pháp lý, tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước. Thông qua việc học tập kinh nghiệm quốc tế về việc hiến định địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước và Tổng Kiểm toán Nhà nước vào Hiến pháp, năm 2013, địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước đã được hiến định trong Hiến pháp. Đồng thời cũng sau 10 năm, Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005 đã được sửa đổi và Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 đã được QH thông qua, có hiệu lực từ ngày 1.1.2016. Sau khi ban hành, Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 đã trở thành công cụ hữu hiệu, nâng cao hiệu quả, tăng cường minh bạch và công khai trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Qua hơn 3 năm tập trung trí tuệ của các chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán quốc tế của INTOSAI (ISSAIs), tháng 7.2016, Kiểm toán Nhà nước hoàn thành việc xây dựng và đã ban hành Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước với 39 chuẩn mực theo thông lệ quốc tế ISSAIs. Hệ thống chuẩn mực này được xây dựng trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc thông lệ quốc tế, tuân thủ pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam cũng như môi trường hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, với sự hỗ trợ và học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã và đang xây dựng hướng dẫn về chuyên môn kiểm toán theo từng lĩnh vực cụ thể như: Kiểm toán môi trường, kiểm toán CNTT, kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính dành cho các dự án được tài trợ…

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, kiểm toán viên, Kiểm toán Nhà nước đã chú trọng đổi mới hình thức hợp tác với các SAI, các tổ chức quốc tế. Tính đến nay, có hơn 900 lượt công chức Kiểm toán Nhà nước tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do chuyên gia nước ngoài giảng dạy về kiến thức, kinh nghiệm kiểm toán mới như: Kiểm toán điều tra, phát hiện gian lận và tham nhũng, kiểm toán tài nguyên khoáng sản, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, có hơn 300 lượt chuyên gia ngắn và dài hạn sang Việt Nam để đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực kiểm toán mới.

Việc phối hợp thực hiện kiểm toán đối với các đối tác nước ngoài góp phần tăng cường vị thế của Kiểm toán Nhà nước đối với các nhà tài trợ và nâng cao kỹ năng kinh nghiệm kiểm toán quốc tế. Các cuộc kiểm toán chung/song song với Kiểm toán Nhà nước Nga và cuộc kiểm toán phối hợp với các SAI trong khu vực giúp cho kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế để nâng cao năng lực chuyên môn. Kiểm toán Nhà nước cũng đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán các chương trình, dự án có nguồn kinh phí từ Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia… 

Một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Kiểm toán Nhà nước vào cộng đồng kiểm toán quốc tế là sự kiện tháng 2.2015, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Đại hội lần thứ 13 của ASOSAI phê chuẩn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là thành viên Ban Điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2015 - 2018, đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 và là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021. Như vậy, Kiểm toán Nhà nước đã xác lập được vị thế mới đó là vai trò dẫn dắt tổ chức quốc tế chuyên môn chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán công. Đây là sự kiện đối ngoại mang tính bước ngoặt, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của Kiểm toán Nhà nước không chỉ ở trong nước mà còn mở rộng ra phạm vi khu vực và trên trường quốc tế.

Có thể khẳng định, hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận để Kiểm toán Nhà nước học tập kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, thu hút mọi nguồn lực tăng cường năng lực, giúp Kiểm toán Nhà nước vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nước vừa chủ động hội nhập quốc tế. Qua đó, không chỉ góp phần tích cực vào quá trình hội nhập sâu rộng của nước ta mà còn kịp thời nắm bắt thời cơ để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới với các quốc gia trong khu vực, thế giới.

TS. HÀ THỊ MỸ DUNG - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán Nhà nước
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang