KINH TẾ
Cập nhật 09:34 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

PVN nộp ngân sách vượt 46% kế hoạch

09:16 | 15/09/2018
7 tháng năm nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt tổng doanh thu đạt 332,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch và bằng 56% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 61,8 nghìn tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch, bằng 83% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 7 đạt 142,2 nghìn tấn, vượt 6,1% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 969 nghìn tấn, vượt 4,5% kế hoạch so với kế hoạch 7 tháng và bằng 63,0% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn PVN  tháng 7 đạt 975 nghìn tấn, vượt 3% kế hoạch tháng, trong đó Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đạt 391 nghìn tấn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 539 nghìn tấn. Tính chung 7 tháng đầu năm, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 4,85 triệu tấn, vượt 6% kế hoạch 7 tháng và bằng 41,2% kế hoạch năm.

Theo PVN, 7 tháng năm 2018, Tập đoàn tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi nhiều vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời. Song, với tinh thần, quyết tâm cao nhất, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh đề ra.

Cụ thể, trong tháng 7, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch với việc phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP). Tính chung 7 tháng, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 14,48 triệu tấn, vượt 4,6% kế hoạch 7 tháng và bằng 63,4% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng khai thác dầu 7 tháng đạt 8,32 triệu tấn, vượt 3,4% kế hoạch và bằng 62,8% kế hoạch năm. Riêng tháng 7 đạt 1,18 triệu tấn, vượt 11,5% kế hoạch tháng. Sản lượng khai thác khí tháng 7 đạt 0,86 tỷ m3, vượt 20,1% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 6,17 tỷ m3, vượt 6,2% kế hoạch 7 tháng và bằng 64,2% kế hoạch năm.


Công nhân làm việc trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ 
Nguồn: ITN

Riêng với sản xuất điện, trong tháng 7, do tình hình thủy văn thuận lợi nên EVN huy động thêm các nhà máy điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nên sản lượng điện sản xuất của Tập đoàn đạt 1,68 tỷ kWh, bằng 90,4% kế hoạch tháng. Tính chung 7 tháng, sản xuất điện của Tập đoàn đạt 13,48 tỷ kWh, vượt 3,0% kế hoạch 7 tháng và bằng 62,5% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 7 tháng đạt 332,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 7 tháng và bằng 56% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn 7 tháng đạt 61,8 nghìn tỷ đồng, vượt 46,0% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 83% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế 7 tháng đạt 17,8 nghìn tỷ đồng, vượt 32% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 94% kế hoạch năm. 

Hà Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang