XÃ HỘI
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.
Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Bài cuối: Phân rõ tuyến chuyên môn gắn với vai trò cụ thể

13:24 | 16/05/2020
Tới đây, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Các chuyên gia đánh giá, điều này rất cần thiết nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013 và các chủ trương của Đảng, đưa y tế cơ sở thực sự là nền tảng, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. Luật cần đưa ra quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi, trong đó phân rõ tuyến cũng như vai trò từng tuyến, sự gắn kết giữa các tuyến, tránh tình trạng chồng lấn cung ứng dịch vụ như hiện nay, cũng như rõ quy định với vùng miền núi.

>> Bài 4: Cần có chế độ cho y tế bản

>> Bài 3: Nên ưu tiên vùng dân tộc miền núi

>> Bài 2: Vẫn thiếu tính bền vững

>> Bài 1: “Chưa bao giờ y tế cơ sở được đầu tư nhiều như thế!”


Cán bộ trạm y tế xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, Sơn La đang tập huấn cho đội ngũ y tế bản. (Ảnh: Hoài Minh)
Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế TRẦN THỊ MAI OANH: Thực hiện tốt quy định hiện hành trong khi chờ sửa Luật


Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có rất nhiều nội dung. Riêng về y tế cơ sở, dự thảo Luật có quy định liên quan phân tuyến các cơ sở y tế vốn được nêu rõ trong Nghị quyết 20.

Trước đây, y tế cơ sở gắn với tuyến hành chính, giờ cần gắn với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo 3 cấp độ: Tuyến chăm sóc ban đầu, tuyến chuyên môn cấp 2 và cấp 3. Do vậy, khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cần phải quy định rõ từng tuyến chuyên môn kỹ thuật sẽ gồm loại hình cơ sở y tế nào gắn với các cơ sở y tế thuộc các tuyến như hiện nay (cấp độ 1 nên là trạm y tế xã, cấp độ 2 là trung tâm y tế huyện và cấp 3 là tuyến tỉnh hoặc trung ương). Đồng thời, cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi cung ứng dịch vụ của từng tuyến chuyên môn kỹ thuật. Đặc biệt, phải làm rõ mối gắn kết giữa các tuyến chuyên môn. Đối với các cơ sở y tế tuyến dưới, không nên cho phép cung ứng dịch vụ y tế thuộc phạm vi chuyên môn tuyến trên. Trong trường hợp nếu muốn để các cơ sở y tế tuyến dưới phát triển nâng cao trình độ chuyên môn thì phải quy định rõ với điều kiện phải thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ thuộc phạm vi chuyên môn theo quy định của tuyến mình.

Trong khi chờ sửa đổi Luật, các địa phương hãy thực hiện đúng như hệ thống quy định hiện hành cũng đã bảo đảm cho y tế cơ sở vận hành tốt. Vấn đề chỉ là các địa phương phải thực sự quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào chính quyền quan tâm đầu tư thì nơi đó y tế cơ sở hoạt động với chất lượng khác hẳn.

Ủy viên Thường trực Hội  đồng Dân tộc QUÀNG VĂN HƯƠNG: Cụ thể hóa quy định đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi


Ảnh: Quang Khánh

Việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh là rất cần thiết nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 cũng như các chủ trương của Đảng, như Thông báo 126-TB/TW ngày 1.4.2013 kết luận của Ban Bí thư về 10 năm thực hiện Chỉ thị  06-CT/TW ngày 22.1.2002 của Ban Bí thư Khóa IX về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Kết luận 118-KL/TW ngày 4.1.2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết 20)…

Việc sửa đổi Luật lần này cần tập trung vào 3 vấn đề. Thứ nhất, Luật cần cụ thể hóa Điều 4 Luật hiện hành về chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh. Bởi lẽ, dù Luật hiện hành quy định chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, nhưng vẫn mang tính bao trùm, chưa rõ đối tượng ưu tiên cụ thể, khó thực hiện. Thứ hai, Luật cần quy định cụ thể hơn về hệ thống y tế cơ sở cũng như vai trò của nó, nhất là đối với các vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, Luật cần có quy định cụ thể đối với các vùng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi, như Hiến pháp đã quy định, làm cơ sở pháp lý để Chính phủ ban hành chính sách cụ thể, bố trí kinh phí, nguồn lực đầu tư cho các vùng này. Thứ ba, Luật hoặc Nghị định hướng dẫn thực thi cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm của nhân viên y tế thôn bản trong hệ thống y tế cơ sở; chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có tâm huyết, trách nhiệm, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở sâu rộng, vững mạnh, thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng thời với việc sửa Luật, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là các chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng để đồng bào có điều kiện thuận lợi trong sản xuất, sinh hoạt và tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La NGUYỄN ĐẮC QUỲNH: Có cơ chế khuyến khích xã hội hóa y tế tại tuyến cơ sở


Ảnh: Quang Khánh

Từ kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, chúng tôi cho rằng việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe đối với nhân dân, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi; có quy định ưu tiên trong nguyên tắc, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi. Mặt khác, cần bổ sung quy định chế độ đối với cán bộ, nhân viên y tế tuyến cơ sở.

Qua giám sát cho thấy, y tế cơ sở thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ và tay nghề cao, đặc biệt là ở cấp xã. Thực tế, để thu hút được nguồn nhân lực này làm việc tại tuyến đầu của hệ thống y tế gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, Luật cần quy định vấn đề này để bảo đảm khả thi trong thực hiện, bởi chỉ khi tuyến y tế cơ sở có đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tay nghề cao mới giúp đồng bào có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt nhất; đồng thời giúp sàng lọc, điều trị người bệnh từ tuyến đầu, giảm áp lực cho các tuyến cao hơn.

Quy định trong việc xã hội hóa y tế hiện vẫn mang tính chung chung. Trong khi đó, việc xã hội hóa cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La tương đối phát triển, từng bước trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống y tế. Cùng với hệ thống y tế cơ sở, đã hình thành mạng lưới y - dược tư nhân cung cấp dịch vụ y tế góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, các cơ sở này chỉ tập trung tại trung tâm huyện có điều kiện kinh tế tốt hơn, còn tại các vùng khác phần lớn là các hiệu thuốc, điểm bán lẻ thuốc. Các cơ sở y tế ngoài công lập cung cấp dịch vụ y tế có đủ điều kiện và thực hiện thanh toán bảo hiểm chưa nhiều. Khi cung cấp dịch vụ y tế theo yêu cầu của người dân, việc thanh toán không có BHYT, nên loại hình này chỉ phù hợp với người có thu nhập khá, chưa phục vụ đối tượng có thu nhập thấp.

Do đó, Luật phải có cơ chế để khuyến khích xã hội hóa y tế tại tuyến cơ sở (xã, phường, thị trấn). Các cơ sở xã hội hóa tại tuyến đầu này phải đủ năng lực để thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân và phải được chấp nhận thanh toán BHYT, qua đó thu hút đồng bào đến khám, chữa bệnh và là cách bảo đảm nguồn thu cho các cơ sở y tế này. Như vậy sẽ giải quyết được nhiều mục tiêu: Giảm được nguồn đầu tư từ ngân sách; cơ sở y tế xã hội hóa có nguồn thu; đồng thời người dân được hưởng dịch vụ y tế từ BHYT.

Đan Thanh - Võ Nam
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang