XÃ HỘI
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Tạm dừng đóng bảo hiểm quỹ hưu trí và tử tuất

07:11 | 26/03/2020
BHXH Việt Nam vừa thông tin về điều kiện đối với các doanh nghiệp, đơn vị thuộc diện tạm dừng đóng BHXH vào Quỹ hưu trí và tử tuất và yêu cầu các địa phương thường xuyên giám sát, tránh lạm dụng, trục lợi…

Tích cực tiếp nhận hồ sơ 

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6.2020 ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6.2020 mà dịch Covid-19 vẫn chưa giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12.2020.

Để hỗ trợ và tháo gỡ một phần khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 khi tình hình sản xuất đình trệ, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam cũng thông tin về điều kiện đối với các doanh nghiệp, đơn vị thuộc diện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất. Cụ thể, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại gửi cơ quan BHXH để tạm dừng tính thu Quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp.

Trong đó, thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp thuộc UBND địa phương quản lý, do cơ quan lao động, thương binh và xã hội địa phương xác định; đối với doanh nghiệp thuộc bộ, ngành, Trung ương quản lý, do bộ, ngành xác định, số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan xác định số lượng lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc, hoặc cơ quan xác định giá trị tài sản bị thiệt hại có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời doanh nghiệp.


BHXH các địa phương tích cực tuyên truyền đến người lao động, doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ khi bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Nguồn: ITN

Tăng cường giám sát chặt chẽ...

Theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, trong thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, BHXH Việt Nam sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, Quỹ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Đặc biệt, kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6.2020), kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.

Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu cũng nhấn mạnh, BHXH các địa phương phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định của pháp luật, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi.

Hiện, tỷ lệ đóng vào các quỹ BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất), BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp là 32% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng. Trong đó, đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỉ trọng lớn với tỉ lệ là 22%, trên 2/3 tổng số tiền đóng vào các quỹ. Như vậy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc BHXH Việt Nam tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ có tác động tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp và đời sống của người lao động trong điều kiện dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, góp phần duy trì, ổn định, cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoàng Yến
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang