XÃ HỘI
Cập nhật 23:25 | 19/01/2020 (GMT+7)
.
Thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về “Ðẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”:

Quán triệt thực hiện, đổi mới tuyên truyền

18:34 | 07/12/2019
Xác định Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, ngày 7.9.2009, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về “Ðẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. Trong hơn 10 năm thực hiện, nhờ sự quán triệt, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng những đổi mới trong công tác tuyên truyền, nhiều địa phương đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần bảo đảm an sinh - xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quyết liệt trong chỉ đạo

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, Chỉ thị số 38-CT/TW đã tạo một bước đột phá trong tổ chức, thực hiện chính sách BHYT. Qua 10 năm triển khai thực hiện, về phía ngành BHXH đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu Chỉ thị số 38 đề ra cho Ngành. Đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thiện, kiện toàn hệ thống tổ chức BHXH từ Trung ương đến địa phương bao gồm 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện); không ngừng kiện toàn, mở rộng mạng lưới đại lý nhằm bảo đảm tính bền vững của chính sách BHYT.

Kết quả thể hiện rõ nhất qua các con số hết sức ấn tượng. Về mặt phát triển đối tượng, nếu như năm 2009 mới có khoảng 49 triệu người tham gia BHYT, độ bao phủ khoảng 57% dân số cả nước. Đến năm 2018, số liệu thống kê cho thấy đã có trên 85% dân số được bao phủ BHYT; đặc biệt hết tháng 6.2019, có 85,7 triệu người tham gia BHYT, bao phủ đạt 89,3% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam 1,2%.

“Đạt được kết quả trên là nhờ việc triển khai, quán triệt quyết liệt những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Chỉ thị, Nghị quyết về BHYT. Hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên các cấp được quán triệt sâu sắc về tinh thần, trách nhiệm để có thể chuyển tải kịp thời nội dung của Nghị quyết về chính sách BHYT, trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện BHYT là góp phần ổn định an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn trong cộng đồng, nâng cao nhận thức trong nhân dân cùng tham gia thực hiện và hưởng thụ các chế độ, chính sách BHYT” - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh. 

Chia sẻ thêm về việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, Giám đốc BHXH tỉnh Thái Bình Phạm Quốc Thái cho biết, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. UBND tỉnh Thái Bình cũng thường xuyên quán triệt các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về BHYT; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý BHYT. Nhờ huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong thực hiện chính sách BHYT mà số người tham gia BHYT tăng qua các năm. Nếu như năm 2009 chỉ có 432.678 người tham gia, chiếm 40,77% dân số, thì đến năm 2018 có 915.674 người tham gia BHYT, chiếm 81,31% dân số. Tính đến tháng 6.2019, toàn tỉnh Thái Bình có 1.574.821 người tham gia BHYT, chiếm 87,82% số dân (trong đó có 452.142 người tham gia BHYT hộ gia đình), vượt 1,02% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019. 

 “Để có được kết quả đó, trước tiên là sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38- CT/TW. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của BHYT được nâng cao, có sự chuyển biến tích cực. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 38-CT/TW” - Giám đốc BHXH tỉnh Thái Bình Phạm Quốc Thái chia sẻ.

Tại Cần Thơ, trong 10 năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ, Sở Y tế cũng ban hành hơn 110 văn bản chỉ đạo triển khai quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW. Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, năm 2009, số người tham gia BHYT là 488.925 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 41,10% dân số; đến cuối năm 2018, số người tham gia BHYT là 1.070.360 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,09% dân số, tăng 581.435 người, tương đương 118,92% so với năm 2009. 


Tuyên truyền chính sách BHYT tới người dân.  

Chú trọng công tác tuyên truyền

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, để phát triển đối tượng tham gia BHYT thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT luôn được quan tâm, chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, cán bộ tuyên truyền luôn chủ động thông tin và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân từ đó kiến nghị giải pháp, giúp nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT. 

Đại diện BHXH thành phố Cần Thơ cho hay, nhờ áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, có chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã làm chuyển biến tích cực nhận thức về BHYT của các cấp, các ngành, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố; số đối tượng tham gia BHYT không ngừng được mở rộng, phát triển, số người tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước. Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng tăng lên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhằm tiến tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân.

Khẳng định công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng giúp cho việc thực hiện Chỉ thị 38 đạt kết quả cao, Giám dốc BHXH tỉnh Thái Bình Phạm Quốc Thái cho biết, là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, BHXH tỉnh đã bồi dưỡng và trang bị kiến thức cho đội ngũ cộng tác viên tại các cơ quan, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, mặt trận, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách công tác BHXH tại các doanh nghiệp và nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, phát huy lợi thế của hình thức tuyên truyền trực tiếp cho nhóm đối tượng tại cơ sở, chú trọng tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình cho nông dân, người lao động tự do; tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị sơ kết, tổng kết; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua hình thức sân khấu hóa; tuyên truyền trực quan thông qua các pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu, băng-rôn, tờ gấp... 

Không dừng lại tại đó, BHXH tỉnh còn phối hợp với Sở Y tế tổ chức 7 cuộc đối thoại trực tiếp tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) tại 7 huyện trong tỉnh cho hơn 1.000 lượt đại biểu... 

Thảo Mộc
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
14:17 26/12/2019
Ngày 19.12.2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 1707/BHXH-QTL hướng dẫn tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ ngày 1.1.2020 theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Quay trở lại đầu trang