XÃ HỘI
Cập nhật 09:34 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký phối hợp công tác giai đoạn 2019 – 2022

21:50 | 17/10/2019
Ngày 17.10, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ ký phối hợp công tác giai đoạn 2019 – 2022.

Toàn cảnh ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà. 

Mục tiêu của chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả giữa hai bên trong việc đề xuất, xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cam kết quốc tế về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển toàn diện của trẻ em trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Nâng cao nhận thức, năng lực nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện cho đội ngũ cán bộ hai bên về giới, lồng ghép giới, bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm tra, giám sát chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, công tác phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Trong giai đoạn 2019 – 2022, hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em; tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa hai bên và các hoạt động hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở các nội dung đã ký kết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai chương trình phối hợp tại địa phương; báo cáo kết quả triển khai Chương trình phối hợp về Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Chính sách - Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp do các cơ quan lập dự toán và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp, tham mưu cho UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp tại địa phương.

Thái Bình
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang