XÃ HỘI
Cập nhật 22:56 | 01/04/2020 (GMT+7)
.

Sớm ban hành Dự thảo Thông tư về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

17:43 | 05/08/2019
Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại Hội nghị báo cáo về Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, chiều 5.8, tại Hà Nội.

Thứ trưởng cho rằng cần sà soát, cân nhắc kỹ hơn về cơ sở pháp lý, tính công khai, minh bạch, nhất là đánh giá quá trình thực hiện khung giá đất, sự phản biện của các nhóm chuyên gia nhằm thống nhất tên gọi của Dự thảo theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để có thể ban hành Dự thảo Thông tư trước ngày 20/8/2019.

Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết: Ngày 28.2.2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 446/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất và Vụ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng Thông tư  này. Đến nay, đã có 17 đơn vị trong và ngoài ngành góp ý cho việc hoàn thiện Dự thảo và Tổ soạn thảo đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến.

Thông tư này quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng, điều chỉnh khung giá đất trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2017 của Chính phủ quy định về giá đất.

Cụ thể, trong Dự thảo lần thứ 3 nêu rõ: Việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng, điều chỉnh khung giá đất trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường được xét theo 6 tiêu chí. Đó là cơ sở vật chất phục vụ hoạt động xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; nhân lực thực hiện hoạt động xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; tuân thủ quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; tính công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; sản phẩm của dịch vụ xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.

Thông tư này áp dụng đối với những đối tượng cụ thể như: Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.

Đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị thống nhất cho rằng: Đây là văn bản rất cần thiết nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ công về chuyên ngành quản lý đất đai  nên trong thành phần Tổ soạn thảo đã có tới 4/10 thành viên thuộc các đơn vị chuyên môn của Tổng cục Quản lý đất đai, các thành viên khác cũng làm công tác quản lý về lĩnh vực đất đai tại các đơn vị trong ngành. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, bên cạnh việc phân công trách nhiệm cụ thể tới các thành viên trong Tổ, Vụ Khoa học và Công nghệ  đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan (Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế) để đảm bảo chất lượng chuyên môn cũng như tiến độ xây dựng Thông tư.

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang