XÃ HỘI
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Hoạt động bảo hiểm tiền gửi 6 tháng đầu năm 2019

Bức tranh sáng màu

07:59 | 31/07/2019
Chủ động, linh hoạt trong quản lý và điều hành, bám sát kế hoạch đề ra, 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Đây là những nhiệm vụ cốt lõi được BHTGVN thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó.

5 điểm nhấn quan trọng

Một trong những điểm nhấn đầu tiên là việc cấp, thu hồi chứng nhận tham gia BHTG kịp thời. Nhờ đó, BHTGVN đã đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khẳng định vai trò, vị thế của đơn vị và nâng cao niềm tin đối với hệ thống ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã cấp mới 1 chứng nhận tham gia BHTG, cấp lại 1 chứng nhận và gần 260 bản sao chứng nhận tham gia BHTG; thu hồi 1 chứng nhận tham gia BHTG.

Cùng với đó, tổng số phí BHTG trong 6 tháng đầu năm của BHTGVN thu được đạt 100% kế hoạch và bằng 50% kế hoạch cả năm 2019. Theo đánh giá của BHTGVN, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định. Để việc thu phí BHTG bảo đảm đúng quy định của pháp luật, BHTGVN đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp và xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh liên quan đến tính và thu phí BHTG; đồng thời thường xuyên theo dõi, phân tích biến động số dư tiền gửi được bảo hiểm của các TCTD.


Thu phí bảo hiểm tiền gửi 6 tháng đầu năm đạt 100% kế hoạch và bằng 50% kế hoạch cả năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 210 đơn vị tham gia BHTG gồm: 16 NHTM, 193 QTDND, 1 tổ chức tài chính vi mô, đạt 46% kế hoạch cả năm 2019. Tiếp tục tăng cường giám sát các tổ chức tham gia BHTG, BHTGVN phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa. Tích cực kiểm soát chất lượng thông tin báo cáo và hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo số liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp tình hình thu nhận thông tin báo cáo về tiền gửi theo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm.

Việc đẩy mạnh truyền thông chính sách đến người gửi tiền cũng thu nhiều kết quả khích lệ. BHTGVN thường xuyên thông tin đến công chúng hoạt động BHTG trong nước và quốc tế, các vấn đề về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng cần định hướng, tư vấn cho người gửi tiền. Phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền trực tiếp đến người gửi tiền tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ cũng được BHTGVN chú trọng. Đến nay, BHTGVN đã hoàn thành Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, đề xuất các nội dung liên quan để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD, cũng như thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 định hướng đến 2030 theo quyết định của NHNN. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả của hệ thống BHTG tại Việt Nam như tham dự các chương trình hội thảo quốc tế và hội thảo chuyên đề tại Việt Nam; phối hợp tổ chức và tham gia các chương trình làm việc với các cơ quan tài chính trong nước và quốc tế tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch và thực hiện chuẩn bị cho các chương trình hợp tác song phương đã ký kết.

Tập trung cho chặng cuối năm

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm BHTGVN sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu TCTD, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cảnh báo rủi ro; triển khai hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định; chú trọng công tác tuyên truyền chính sách BHTG nhằm nâng cao niềm tin của công chúng.

Ngoài các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN cũng tập trung xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế, từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động BHTG tại Việt Nam; tổ chức và động viên cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của hệ thống BHTGVN.

Quang Huy
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang