XÃ HỘI
Cập nhật 17:41 | 27/01/2020 (GMT+7)
.

6 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2019

08:30 | 01/06/2019
Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra như thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN - 4; chỉ số mức độ hài lòng của người tham gia BHXH tăng lên trong từng giai đoạn, đạt mức 80% năm 2021 và tiến tới đạt 90% vào năm 2030, theo Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành; tăng cường ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch.

Theo đó, ngành BHXH tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách TTHC năm 2019 như sau:

Thứ nhất, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm TTHC trong các lĩnh vực của ngành; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở rà soát, kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống; tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của ngành BHXH”; tổ chức thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thứ ba, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành về hành chính phục vụ; thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ hàng năm; thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn ngành bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Thứ tư, thực hiện cải cách mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc. Trong đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH...

Thứ năm, BHXH Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH. Khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ SMS; thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập fanpage truyền thông trên mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại.

Thứ sáu, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức trong ngành.

Minh Nhật
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
14:17 26/12/2019
Ngày 19.12.2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 1707/BHXH-QTL hướng dẫn tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ ngày 1.1.2020 theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Quay trở lại đầu trang