XÃ HỘI
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.

Giám sát tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại Quảng Bình

12:14 | 19/04/2019
Thực hiện kế hoạch giám sát 367/KH-ĐGS của Đoàn giám sát UBTVQH và Quyết định số 08/QĐ-TrĐĐBQH ngày 5.1.2019 của Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, từ 18-19.4.2019, Đoàn Giám sát do phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương dẫn đầu đã tiến hành giám sát tại các cơ quan, đơn vị và một số huyện thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đoàn Giám sát làm việc với các cơ quan, đơn vị và một số huyện thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trong 2 ngày, Đoàn Giám sát tiến hành làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc và huyện Tuyên Hóa.

Trong giai đoạn 2012-2018, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã tạo nên sức mạnh tổng lực để hỗ trợ vùng địa bàn dân tộc thiểu số, miền núi vươn lên thoát nghèo…

Trong đó, giai đoạn 2012-2015 ngân sách Trung ương đã cấp 200.648 triệu đồng để phát triển cơ sở hạ tầng; 23.380 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho 44 xã, 20 thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; giai đoạn 2016-2018, chương trình 135 được cấp 149.757 triệu đồng để đầu tư cho hạ tầng; 37.585 triệu đồng đầu tư cho các mô hình giảm nghèo, 4.570 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp đã được cấp để nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ 40 xã và 20 thôn đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, nguồn lực hỗ trợ quốc tế đã được địa phương huy động để hỗ trợ thực hiện nhiều dự án giảm nghèo. Điển hình là dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho các xã điện lưới quốc gia không đến được trên địa bàn tỉnh do Keximbank Hàn Quốc tài trợ đã cung cấp điện ổn định cho 1231 hộ dân, 78 đơn vị dịch vụ công tại 40 bản thuộc 8 xã biên giới; dự án SRDP (Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo) đã thực hiện các tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng các công trình hạ tầng công phục vụ phát triển các chuỗi giá trị tại địa bàn 4 huyện miền núi Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh…

Hàng chục mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế đã được xây dựng và duy trì trong giai đoạn này đã giúp người dân vùng dân tộc thiểu số miền núi vươn lên thoát nghèo bền vững. Đáng chú ý là các mô hình nuôi gà, trồng nấm, trồng cây dược liệu, trồng rừng... Nhiều mô hình đã được các huyện, xã phát triển thành sản phẩm chủ điểm trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm để tạo thành sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu của địa phương.

Với những nỗ lực đó, công tác giảm nghèo đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm đáng kể, tỷ lệ giảm bình quân là 5,08% (cuối năm 2016 là 79,96%, cuối năm 2018 là 74,91%).

Tuy vậy, Đoàn giám sát cũng nhận thấy một số khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Điển hình là việc thoát nghèo nhanh nhưng không bền vững, sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến lãng phí, phân tán nguồn lực giảm nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cũng kcho rằng, dẫu chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước nhiều và bao phủ nhiều lĩnh vực nhưng nguồn ngân sách có hạn dẫn đến việc khó khăn trong bố trí kinh phí để phân bổ cho việc giảm nghèo và tạo nên tâm lý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận không nhỏ người dân tộc thiểu số.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương thay mặt đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị, địa phương. Phó trưởng Đoàn Nguyễn Ngọc Phương nhấn mạnh, các cơ quan cần nghiêm túc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững địa bàn dân tộc, thiểu số; rà soát lại quy chế của Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo – giải quyết việc làm của tỉnh để các ban, ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn khi thực hiện chương trình; cần tích cực rà soát, tham mưu kiện toàn chính sách khi nhận thấy sự bất cập, chồng chéo trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, các ban, ngành đoàn thể cần tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa và nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại để kết quả giảm nghèo thực sự bền vững, mang lại hiệu quả lâu dài cho người dân và địa phương.

Tin và ảnh: Diệu Linh
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang