XÃ HỘI
Cập nhật 15:36 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội với lao động nước ngoài

08:49 | 12/03/2019
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là người lao động theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP. Mức đóng, phương thức đóng của người lao động, đơn vị sử dụng lao động; tiền lương làm căn cứ đóng, thực hiện theo quy định tại các Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP.

Quy trình thu, cấp và quản lý sổ BHXH được thực hiện như đối với đơn vị và người lao động Việt Nam cùng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Công văn cũng yêu cầu Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ của BHXH Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố triển khai thực hiện theo quy định; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mẫu biểu thu và mẫu sổ BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài.

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm điều chỉnh phần mềm quản lý thu - sổ thẻ, để BHXH các địa phương tổ chức thực hiện công tác thu, quản lý thu BHXH; cấp và quản lý sổ BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài theo đúng quy định. Hướng dẫn các đơn vị cung cấp dịch vụ kê khai hồ sơ điện tử điều chỉnh phần mềm, bảo đảm kê khai tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài theo quy định.

Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện phối hợp, hướng dẫn, quản lý việc thu BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc.

Đồng thời, BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động nắm bắt, xác định đối tượng tham gia BHXH là công dân nước ngoài để hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài theo đúng quy định. Sử dụng mẫu biểu theo mẫu quy định bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trường hợp đơn vị có cả lao động là người Việt Nam và lao động là công dân nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, thì lập thêm mã thứ hai để theo dõi, quản lý thu BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài.

Theo Nghị định 143/2018, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đối tượng trên sẽ tham gia ba chế độ BHXH là ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1.12.2018. Các chế độ về hưu trí và tử tuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trong những năm gần đây, số lượng lao động nước ngoài tại Việt Nam cũng có xu hướng tăng. Hiện nay, cả nước có hơn 80.000 người lao động nước ngoài, trong đó đa số được cấp giấy phép lao động, chiếm hơn 90% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động. Số còn lại không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hoặc đang làm thủ tục xin cấp.

Quốc Túy
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang