XÃ HỘI
Cập nhật 19:10 | 20/01/2020 (GMT+7)
.
Quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế

Phải đơn giản và minh bạch

09:00 | 24/02/2019
Dự kiến sẽ gia tăng thủ tục cho doanh nghiệp; đồng thời thiếu sự công khai minh bạch trong quá trình thu hồi giấy phép… là những góp ý đáng quan tâm xung quanh dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng và Thông tư số 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (dự thảo) đang được lấy ý kiến.

Lạm dụng chứng thực

Theo quy định tại Điều 11 thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation - CE) cho một sản phẩm thực phẩm phải có “Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc Bản tự công bố sản phẩm (Bản sao có chứng thực)”. Việc yêu cầu các giấy tờ trên phải là “Bản sao có chứng thực” là chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Quy định này, dự kiến sẽ gia tăng về thủ tục cho doanh nghiệp khi phải thực hiện thêm thủ tục “chứng thực”. Đây cũng là vấn đề được chỉ ra tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, các chuyên gia đã báo động tình trạng lạm dụng “bản sao chứng thực” với điệp khúc “năm nay cao hơn năm trước” cụ thể, năm 2017 chứng thực 116.881.069 bản sao (tăng 19.754.839 bản so với năm 2016); 6 tháng đầu năm 2018 đã chứng thực 63.595.582 bản sao (tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2017). Điều này đã gây rất nhiều lãng phí cho người dân, doanh nghiệp. Thực tế, hiện nay khá nhiều TTHC khác đang có xu hướng giảm thiểu thủ tục này bằng cách, cho phép doanh nghiệp được lựa chọn: Hoặc là chứng thực hoặc là đưa bản sao và đính kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, đối với giấy tiếp nhận đăng ký bản tự công bố thì nên cho phép doanh nghiệp lựa chọn hoặc là chứng thực hoặc là đưa bản sao và đính kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc khi nộp loại giấy tờ trên.

Liên quan đến phương thức nộp hồ sơ, Khoản 1, Điều 12 quy định hồ sơ được nộp theo 2 phương thức là nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. Đây là 2 phương thức thực hiện TTHC theo phương thức truyền thống và chưa theo kịp những chuyển động trong cải cách THHC, bởi hiện rất nhiều TTHC đang được thực hiện kết nối trên môi trường điện tử (trực tuyến cấp độ 3 - 4). Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí, bởi một giấy CE chỉ có giá trị cho 1 sản phẩm, cần bổ sung quy định về việc thực hiện thủ tục cấp CE theo phương thức điện tử (hoặc hướng đến lộ trình để thực hiện thủ tục theo phương thức này).

Cần công khai, minh bạch

CE sẽ bị thu hồi trong 4 trường hợp: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp CE giả mạo giấy tờ; CE được cấp cho sản phẩm thực phẩm mà sản phẩm thực phẩm đó không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công bố áp dụng; giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm đó bị thu hồi hoặc bản tự công bố sản phẩm của sản phẩm không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; CE được cấp không đúng thẩm quyền.

Đây đều là những trường hợp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản phẩm và tác động đến lợi ích của bên thứ 3. Chính vì lẽ đó, trình tự thu hồi cần được công khai, minh bạch, rộng rãi. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 14 thì trong trình tự thu hồi CE, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp CE sẽ đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và gửi thông báo đến cơ quan hải quan về việc CE bị thu hồi không còn giá trị hiệu lực khi “không thể thu hồi CE đã cấp” - tức là chỉ công khai, thông báo cho cơ quan hải quan khi “không thể thu hồi CE đã cấp”. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi hành công vụ của các cơ quan hải quan. Hơn nữa, quy định tại Điều 14 cũng chưa rõ ở điểm, trường hợp nào được cho là “không thể thu hồi CE đã cấp”? Không thể thu hồi do doanh nghiệp không chịu nộp CE trong thời hạn quy định, hay như thế nào? Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung này cũng không ghi rõ trong khoảng thời gian bao nhiêu ngày kể từ ngày hết hạn phải nộp CE thì thông tin này sẽ được đăng tải công khai?

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
14:17 26/12/2019
Ngày 19.12.2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 1707/BHXH-QTL hướng dẫn tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ ngày 1.1.2020 theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Quay trở lại đầu trang