XÃ HỘI
Cập nhật 15:36 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Bộ Tài chính: Xem xét phê duyệt cắt giảm trên 140 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC

20:31 | 01/11/2018
Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Từ năm 2016 đến ngày 2.10.2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 TTHC và đơn giản hóa 888 TTHC.

Người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính  (Ảnh nguồn: ITN)

Để có được kết quả này, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải cách TTHC như: gắn công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh với công tác cải cách thể chế; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự thảo. Công khai, minh bạch tất cả các TTHC. Chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp.

Từ năm 2016 đến ngày 2.10.2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 TTHC và đơn giản hóa 888 TTHC, cụ thể: Lĩnh vực Thuế cắt giảm 95 TTHC, đơn giản hóa 300 TTHC; Lĩnh vực Hải quan cắt giảm 42 TTHC, đơn giản hóa 181 TTHC; Lĩnh vực KBNN cắt giảm 35 TTHC, đơn giản hóa 22 TTHC;  Lĩnh vực Chứng khoán đơn giản hóa 161 TTHC;  Lĩnh vực tài chính khác cắt giảm 2 TTHC, đơn giản hóa 224 TTHC. Như vậy, bộ TTHC lĩnh vực tài chính còn lại là 987 TTHC.

Lê Hùng
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang