XÃ HỘI
Cập nhật 22:56 | 01/04/2020 (GMT+7)
.
Thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy

Vào cuộc đồng bộ và quyết liệt

09:06 | 20/08/2018
Hàng loạt hạn chế như: Nguồn nhân lực còn thiếu; cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu phát triển của đơn vị… khiến việc thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 5.12.2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 gặp không ít khó khăn. Thực tế đó, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ và quyết liệt hơn của toàn ngành và các đơn vị.

Thiếu cán bộ y tế trình độ cao

Thời gian qua, cùng với phát triển KT - XH, sự nghiệp y tế của Vĩnh Phúc đã được quan tâm; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng… Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và phát triển; đội ngũ cán bộ được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác y tế dự phòng được chú trọng; công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Để đạt được những kết quả trên, Phó Giám đốc Sở Y tế Đặng Quang Thanh chia sẻ: Sở đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung của Nghị quyết bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị tuyên truyền cho lãnh đạo các đơn vị, trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở… “Qua tuyên truyền, toàn ngành đã nâng cao nhận thức, quyết tâm, từng bước đổi mới thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 03 đề ra”, ông Thanh chia sẻ.
Tuy nhiên, mặc dù nguồn nhân lực y tế đã được bổ sung nhưng vẫn thiếu, nhất là cán bộ y tế có trình độ cao; trình độ chuyên môn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý hạn chế về kỹ năng, năng lực quản lý, nhất là ở tuyến cơ sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu và yêu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật của các đơn vị. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa y tế mới tập trung ở liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế của một số chuyên khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thận nhân tạo của lĩnh vực khám, chữa bệnh; một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chưa đạt so với yêu cầu, như: Số dược sĩ/1vạn dân, tỷ suất sinh, chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh… Thừa nhận tình trạng này, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Hải cho biết: Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành y tế đã được nâng mức đầu tư bằng 7% ngân sách tỉnh, vốn ngành y tế dành cho công trình trọng điểm chiếm khoảng 50%; còn thiếu 3.688,8 tỷ đồng so với yêu cầu thực tế để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu quy định tại Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Thực tế trên, bên cạnh nguyên nhân do biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm có xu hướng gia tăng, khó kiểm soát; phát sinh nhiều dịch bệnh mới nguy hiểm; quy mô dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng và đa dạng, trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế… nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo ở một số đơn vị y tế chưa thực sự đổi mới tư duy trong công tác quản lý, chưa lấy người bệnh, sức khỏe cộng đồng là trung tâm; còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào NSNN. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xem nhiệm vụ này là của riêng ngành y tế…


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đi thăm các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Ảnh: Hải Phong

Huy động tối đa nguồn lực đầu tư

Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, cần sự vào cuộc, đồng bộ và quyết liệt của toàn ngành và các đơn vị liên quan. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống y tế; tăng cường đầu tư và đổi mới công tác tài chính; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác y tế; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe…

Một vấn đề quan trọng hiện nay là tăng cường xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư của xã hội cho lĩnh vực y tế, giảm gánh nặng cho NSNN. Có cơ chế, chính sách thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; khuyến khích các cơ sở y tế công lập liên doanh, liên kết, vay vốn ngân hàng đầu tư trang thiết bị y tế để phát triển kỹ thuật, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế. Tăng cường hợp tác quốc tế thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ nước ngoài cho đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, phát triển kỹ thuật phòng bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh các giải pháp đó, ngành y tế cũng đề xuất UBND tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị y tế, ngoài các dự án đầu tư công trung hạn đã được bố trí vốn giai đoạn 2016 - 2020 như Đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường giai đoạn 4, Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Trung tâm Y tế huyện Tam Dương và các đơn vị y tế khác… Đồng thời, đầu tư trang thiết bị y tế cho các đơn vị theo danh mục phân tuyến quy định của Bộ Y tế, giảm tỷ lệ chuyển bệnh nhân lên tuyến Trung ương; phê duyệt cho tăng giường bệnh kế hoạch, giường bệnh thực kê cho các đơn vị y tế giai đoạn 2018 - 2020 để có cơ sở hợp đồng nhân lực, thanh toán chi phí KCB BHYT và phù hợp với nhu cầu thực tế của các đơn vị y tế. 

Nghị quyết 03 ngày 5.12.2016 của Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Vĩnh Phúc phát triển đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 có 90% dân số có thẻ BHYT. Đến năm 2020, các tuyến tỉnh phấn đấu thực hiện được hơn 90% tổng số danh mục kỹ thuật theo phân tuyến. Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện 100% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến; 30% kỹ thuật của tuyến Trung ương; đến năm 2025 thực hiện được 50% kỹ thuật tuyến Trung ương; đến năm 2030 thực hiện được 60% kỹ thuật tuyến Trung ương, đáp ứng tiêu chuẩn của bệnh viện vùng…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy HOÀNG THỊ THÚY LAN

DIỆP ANH
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang