XÃ HỘI
Cập nhật 10:52 | 03/04/2020 (GMT+7)
.

Phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội đối với thành viên hợp tác xã

07:11 | 04/08/2018
BHXH Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với cán bộ, thành viên hợp tác xã (HTX), người lao động làm việc trong các HTX theo quy định của pháp luật lao động, người quản lý điều hành HTX có hưởng tiền lương và không hưởng tiền lương (sau đây gọi chung là người lao động làm việc trong HTX). Trong đó, tập trung vào các giải pháp để người lao động được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tăng diện bao phủ BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã Nguồn: ITN

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, trình tự, thủ tục tham gia và thụ hưởng chế độ để người lao động làm việc trong HTX thấy rõ lợi ích, trách nhiệm của việc tham gia và quyền được hưởng chính BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng tuyên truyền những quy định mới về BHXH có hiệu lực từ ngày 1.1.2018.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 1279 ngày 14.4.2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; thống kê đầy đủ các HTX, liên hiệp HTX; doanh nghiệp của HTX, liên hiệp HTX và lao động làm việc trong HTX phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đôn đốc, thanh tra, kiểm tra theo quy định. Triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018 theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 384/BHXH- CSXH ngày 31.1.2018.

Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo BHXH thành phố, quận, huyện, thị xã trực thuộc triển khai đồng bộ việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, thành viên, người lao động làm việc trong HTX theo quy định của pháp luật và các nội dung hướng dẫn nêu trên. BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, hàng năm, trước ngày 1 tháng 12 phải báo cáo kết quả, đánh giá tình hình triển khai thực hiện; tập hợp đề xuất, kiến nghị của BHXH tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm đối với người lao động làm việc trong HTX gửi về BHXH Việt Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hà Thủy
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang