XÃ HỘI
Cập nhật 10:32 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ

18:22 | 31/07/2018
Tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam về cải cách hành chính vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ nhấn mạnh: cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ.

Phê duyệt cắt giảm đối với 801 thủ tục hành chính

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, tỉnh Quảng Nam đã quyết tâm thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí. Đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực “nóng” và nhạy cảm như: đất đai, xây dựng, người có công…

Nhằm tạo thuận lợi trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt danh mục cắt giảm đối với 801 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành. Thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả đối với 1.351 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 17 sở, ngành và 3 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Với quy trình 4 tại chỗ: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công, tính đến nay, có 365/1.234 thủ tục hành chính đã được thực hiện tại Trung tâm. Đến nay, Quảng Nam đã triển khai cung cấp 442 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì, phát huy có hiệu quả các mô hình, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính như  đến tận nhà làm thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân cho người già yếu, tàn tật, chuyển qua đường bưu điện cho người ở xa, người có nhu cầu.

Với những nỗ lực cải cách không ngừng, năm 2017, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Nam đã tăng 3 bậc, từ thứ 10 năm 2016 lên thứ 7/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2016 và năm 2017 đều nằm trong nhóm có điểm số trung bình cao. Người dân và doanh nghiệp đã hưởng lợi rất lớn từ những cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các cán bộ, công chức
Trung tâm Hành chính tỉnh Quảng Nam. (Ảnh Lê  Sơn, VGP)
Minh bạch giải quyết thủ tục hành chính
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian qua, cải cách hành chính ở Quảng Nam vẫn còn những tồn tại, bất cập. Đó là chỉ đạo cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Vẫn còn văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh chưa đáp ứng về thẩm quyền ban hành thủ tục
"Tỉnh Quảng Nam cần tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính trong theo dõi, đánh giá. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan."- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh.
hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ chưa kết nối liên thông để luân chuyển hồ sơ trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước bằng phương thức điện tử. Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cần tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của bộ, ngành với cải cách hành chính của các địa phương để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rút ngắn thời gian ban hành văn bản. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, không đặt thêm thủ tục hành chính trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Quảng Nam cần tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định; lưu ý cần có hướng dẫn điền biểu mẫu bằng điện tử, hướng dẫn ưu tiên cho các đối tượng người già, trẻ em, người tàn tật, phụ nữ có thai... khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền của tỉnh tiếp nhận qua các kênh thông tin khác nhau. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ. Có các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian vừa qua. Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ phục vụ quản lý, xử lý công việc chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, nhằm triển khai thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh, đáp ứng lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích hợp các dịch vụ công này với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận điện năng, phát triển du lịch..., tăng cường công khai, minh bạch, tổ chức tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.
Song H
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang