XÃ HỘI
Cập nhật 20:49 | 22/01/2020 (GMT+7)
.

Bình đẳng giới là yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội

09:19 | 16/03/2011
Trao đổi với PV Báo ĐBND về kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, VỤ TRƯỞNG VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI, (BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI) PHẠM NGỌC TIẾN cho biết, hoạt động trọng tâm đầu tiên trong giai đoạn 2011-2015 là tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Ông có thể cho biết mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020?

- Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24.12.2010 với 2 quan điểm: xem Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Thứ hai là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng đối với công tác bình đẳng giới; huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.

Mục tiêu của Chiến lược đến năm 2020 là về cơ bản bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Chiến lược cũng đưa ra 7 mục tiêu cụ thể với 22 chỉ tiêu với nhóm giải pháp chung và các giải pháp cụ thể để thực hiện từng mục tiêu.

- Quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 được chia thành mấy giai đoạn ?  hoạt động trọng tâm từng giai đoạn như thế nào, thưa ông?

-Giai đoạn đầu tiên từ 2011-2015. Trong giai đoạn này hoạt động trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới - coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để đưa những quy định của Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống. Trong quá trình thảo luận để xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ các chiến lược khác như Chiến lược dân số, kế hoạch hóa gia đình thực hiện được là nhờ có một chiến lược truyền thông tốt.
Một trong những điểm quan trọng để có thể thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới là phải xây dựng được cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới cũng như xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Ngoài ra còn có các hoạt động khác là tổ chức các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến thực hiện lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, dự án của các Bộ, ngành và địa phương; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong một số lĩnh vực và vùng có khoảng cách lớn về bình đẳng giới; xây dựng một số mô  hình điểm về bình đẳng giới. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2015  để làm cơ sở xây dựng Chương trình quốc gia trong giai đoạn 2016-2020 với những điều chỉnh phù hợp và tập trung nguồn lực cho những hoạt động khó khăn trong quá trình thực hiện.

Giai đoạn thứ hai 2016-2020 sẽ nhân rộng những mô hình thực hiện tốt trong giai đoạn 1 và tiếp tục xây dựng các mô hình mới về bình đẳng giới; khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới phục vụ công tác hoạch định chính sách; tăng cường chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, các sáng kiến hay, mô hình có hiệu quả về bình đẳng giới và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược.

- Ông vừa nói ở trên, mục tiêu trọng tâm đầu tiên giai đoạn 2011-2015 là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Vậy Bộ LĐ, TB & XH sẽ có những biện pháp gì để thực hiện mục tiêu này?

Đây là mục tiêu rất quan trọng mà chúng tôi sẽ phải tập trung triển khai ngay với các biện pháp khảo sát, xây dựng đề án kiện toàn đội ngũ làm công tác bình đẳng giới các cấp, thực hiện chỉ tiêu “bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới”. Theo kết quả khảo sát trong năm 2010, chỉ có 9 tỉnh, thành phố trong cả nước có phòng Bình đẳng giới, trong đó 4 địa phương có phòng Bình đẳng giới riêng, còn 5 địa phương còn lại thì phòng Bình đẳng giới ghép với phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em hoặc gọi là phòng Bình đẳng giới và Bảo hiểm xã hội. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, địa phương nào có phòng Bình  đẳng giới và được bố trí đủ nhân lực có chuyên môn thì việc quản lý nhà nước cũng có thuận lợi hơn. Nhưng thế nào là đủ thì cần phải khảo sát. Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện các khảo sát, đánh giá để đưa ra được con số thế nào là đủ.

Hàng năm, tiến hành tổ chức các đợt tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới cho thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới. Vì muốn lồng ghép các chính sách bình đẳng giới vào các văn bản quy phạm pháp luật thì trước hết các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập phải hiểu được bình đẳng giới là gì và cách lồng ghép như thế nào. Cuối cùng là xây dựng mô hình thí điểm về thực hiện bình đẳng giới, trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình tốt. Công tác bình đẳng giới phải gắn liền với những hoạt động xã hội ở cơ sở chứ không phải chỉ thông qua những cuộc hội thảo, hội nghị.

- Bộ LĐ, TB & XH  đã có những kế hoạch gì để triển khai Chiến lược trong phạm vi cả nước, thưa ông?

Với tư cách là cơ quan tham mưu, Vụ Bình đẳng giới đã chuẩn bị và đang xin ý kiến các cơ quan liên quan để có một kế hoạch tổng thể để triển khai Chiến lược. Theo đó, việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2010 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi cả nước dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu quý II năm nay. Bộ LĐ, TB & XH với chức năng được Chính phủ giao đã tiến hành tổng kết từ dưới cơ sở lên và hiện nay các tỉnh, thành phố đều đã hoàn chỉnh báo cáo quốc gia.

Tiếp đó là xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. Chúng tôi đang cố gắng để trình Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia trong nửa đầu năm nay, bởi vì có xây dựng được và ban hành sớm thì mới có ngân sách để thực hiện vì ở nước ta từ tháng 7 đã chuẩn bị phê duyệt dự toán ngân sách cho năm 2012.

Về việc hướng dẫn kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược, đến nay chúng tôi đã xây dựng xong văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chiến lược, trong đó yêu cầu đến 30.5.2011 tất cả các địa phương đều phải ban hành kế hoạch hành động 5 năm 2011-2015. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành và xây dựng báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong năm 2010 để báo cáo với QH.

Xin cám ơn ông!

H.Vân
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
14:17 26/12/2019
Ngày 19.12.2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 1707/BHXH-QTL hướng dẫn tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ ngày 1.1.2020 theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Quay trở lại đầu trang