CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Công bố 7 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23:32 | 21/05/2020
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số 3626/TTKQH-TT về việc công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Các Nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019; Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà; Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính; Nghị quyết số 939/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 940/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 943/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

Trong Nghị quyết số 936, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. Cụ thể, bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng. Đồng thời, phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 là 49.112 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu là 32.212 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể), tiết kiệm chi là 16.900 tỷ đồng. Số này để thực hiện các nhiệm vụ: Dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: 12.880 tỷ đồng; thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán: 357,8 tỷ đồng, gồm: tỉnh Quảng Ninh 14,4 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 199,2 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 0,3 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 9,6 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 131,5 tỷ đồng và thành phố Cần Thơ 2,8 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với thành phố Hải Phòng 1.750 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 20.000 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ. Số còn lại 14.124,2 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế -  xã hội năm 2020.

Trong các Nghị quyết khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: bà Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Xuân Tuyên, kể từ ngày 7.5.2020. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Quốc Toản, kể từ ngày 7.5.2020. Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV đối với ông Triệu Thế Hùng; ông Triệu Thế Hùng tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

Trong Nghị quyết số 938, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Điều chuyển 1.434,057 tỷ đồng kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2019 của Tổng cục Thuế để bổ sung kinh phí năm 2020 cho: Tổng cục Hải quan 883,957 tỷ đồng; Tổng cục Dự trữ nhà nước 318,3 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán nhà nước 101,8 tỷ đồng và Học viện Tài chính 130 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư theo Tờ trình số 149/TTr-CP ngày 16.4.2020 của Chính phủ. Giao Chính phủ tiếp tục rà soát các dự án bảo đảm trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công trước khi phân bổ chính thức.

Toàn văn các Nghị quyết được đăng trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang