CHÍNH TRỊ
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam

13:18 | 20/03/2020
Sáng 20.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã dự Phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang; đại diện Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc; đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Trình bày Tờ trình Luật Biên phòng Việt Nam, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Bùi Đức Hạnh cho biết, từ năm 2013 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản với chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia chưa được thể chế hóa. Đặc biệt, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28.9.2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia đã xác định rõ nhiệm vụ biên phòng: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia…; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước”. Đồng thời, xác định cụ thể lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia: “Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trong khi đó, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành từ năm 1997 nên một số quy định liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Hình thức, bố cục của Pháp lệnh cũng chưa phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Bên cạnh đó, một số thuật ngữ trong Pháp lệnh không phù hợp với thuật ngữ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan và nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng đang được quy định tản mạn trong các luật chuyên ngành dẫn đến tình trạng khó theo dõi, thiếu thống nhất, thậm chí gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng… Do đó, việc xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam là cần thiết.

Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách lớn về công tác, nhiệm vụ biên phòng

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Đỗ Quang Thành cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; quy định của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, bảo đảm sự đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Từ đó, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ đội Biên phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về bố cục của dự thảo Luật, có ý kiến đề nghị bỏ Điều 8 (Nền biên phòng toàn dân), vì Điều 7 Luật Quốc phòng đã quy định về “nền quốc phòng toàn dân” hoặc cụm từ “nền an ninh nhân dân” được sử dụng trong nhiều luật nhưng cũng không cần giải thích, theo đó chuyển Khoản 1 Điều 8 lên Điều 2 (Giải thích từ ngữ) và bổ sung giải thích cụm từ “địa bàn nội địa”. Có ý kiến đề nghị bổ sung quyền hạn của Bộ đội Biên phòng được nổ súng vào tàu, thuyền trên sông, trên biển hoặc phương tiện bay qua biên giới..., vì Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chưa quy định nội dung này. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu các ý kiến trên để quy định cụ thể, rõ ràng hơn, bảo đảm tính logic, tránh chồng chéo với quy định có liên quan trong các luật khác và có tính khả thi.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ Đánh giá cao Ban soạn thảo đã tích cực chuẩn bị dự án Luật Biên phòng Việt Nam, hồ sơ công phu, đầy đủ theo quy định, trình đúng tiến độ; hoan nghênh Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tích cực, chủ động để chuẩn bị cho việc thẩm tra sơ bộ dự án Luật này.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam là cần thiết để thi hành Hiến pháp 2013, các Nghị quyết quan trọng của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, tạo cơ sở, nền tảng pháp lý chặt chẽ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng ngày càng lớn mạnh; đồng thời, bảo đảm sự thống nhất với các quy định trong hệ thống pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án Luật phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách lớn về công tác, nhiệm vụ biên phòng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Đối với Quy định về nền biên phòng toàn dân (Điều 8), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần nghiên cứu kỹ nội dung bởi Điều 8 có dáng dấp khái niệm nền quốc phòng toàn dân đã quy định tại Điều 7 Luật Quốc phòng. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nếu đã quy định các nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân thì phải thiết kế các điều khoản để cụ thể vấn đề này.

Đối với những nội dung thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu và dự kiến những nội dung nào sẽ tiếp thu, nội dung nào cần giải trình để gửi kèm tài liệu báo cáo ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra sơ bộ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tới.

Tin và ảnh: Trung Thành
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang