PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:33 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán

15:31 | 19/03/2020
Bộ Tài chính ngày 18.3 ban hành Thông tư 14/2020/TT-BTC giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó sẽ giảm giá từ 10% - 50% đối với 9 dịch vụ, cụ thể: giảm 10% đối với dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; giảm 15%-20% đối với dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; giảm 30%-50% đối với dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Cùng với đó, không thu (miễn hoàn toàn) tiền sử dụng 6 dịch vụ: đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; kết nối trực tuyến lần đầu; vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ. 

Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán căn cứ vào Thông tư này thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư 14 ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ 19.3.2020 đến hết ngày 31.8.2020). Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính một số giải pháp nhằm giảm bớt khó khăn cho thị trường chứng khoán trong bão Covid – 19. Hiện tại, công ty chứng khoán phải nộp khá nhiều khoản cho sở giao dịch chứng khoán như giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch: 20 triệu đồng/năm; giá dịch vụ kết nối lần đầu: 150 triệu đồng/thành viên (nộp một lần duy nhất); giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ: 50 triệu đồng/thành viên/năm… Công ty chứng khoán tham gia thị trường chứng khoán phái sinh còn phải nộp 20 triệu đồng cho dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch; 20 triệu đồng/năm cho dịch vụ quản lý thành viên giao dịch. Ngoài ra, các công ty chứng khoán còn phải trả nhiều loại giá dịch vụ cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như: giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký: 20 triệu đồng/năm, giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ: 30 triệu đồng/năm, giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ: 20 triệu đồng/năm…

Với nhà đầu tư, tham giao dịch chứng khoán, ngoài phải trả các chi phí như thuế thu nhập cá nhân; lãi vay margin; giá dịch vụ lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo: 0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng; giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau: 0,5 đồng/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã chứng khoán…

Chốt phiên giao dịch sáng 19.3, VN-Index giảm 27,3 điểm (-3,65%), xuống 720,36 điểm. 

Võ Nam
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang