CHÍNH TRỊ
Cập nhật 17:26 | 29/01/2020 (GMT+7)
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIX

20:58 | 30/12/2019
Chiều ngày 30.12 tại nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm xem xét Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì hội nghị

Trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết, năm 2019, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chỉ đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung lãnh đạo cán bộ, Đảng viên tham mưu, nghiên cứu phục vụ có hiệu quả các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tổ chức phục vụ 11 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó cho ý kiến 52 dự án Luật, 10 báo cáo, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; Chương trình giám sát của Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020… tham mưu, tổ chức phục vụ thành công Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV, đã thông qua 18 luật, trong đó có nhiều dự án luật được xã hội quan tâm như: Luật Phòng chống tác hại rượu bia; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Bộ Luật Lao động (sửa đổi)…; 27 nghị quyết; cho ý kiến đối với 19 dự án luật và nhiều dự án quan trọng; tham mưu phục vụ tốt  Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện thẩm tra các dự án luật, báo cáo của Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Bên cạnh đó, lãnh đạo việc tham mưu, phục vụ có hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy và Kỳ họp thứ Tám, tập trung chất vấn đối với 8 nhóm vấn đề, đây đều là những vấn đề bức xúc được người dân và cử tri quan tâm. Thực hiện đổi mới chất vấn, trả lời chất vấn theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn, tranh luận sôi nổi, ban hành Nghị quyết chất vấn bảo đảm chất lượng là cơ sở để Quốc hội giám sát việc thực hiện. Việc chất vấn, trả lời chất vấn đã thúc đẩy thực hiện Hiến pháp, pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội, được cử tri và nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 51 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn và một số đề án. Tham mưu hoàn thiện đề án Quốc hội điện tử để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt chủ trương; chỉ đạo các cơ quan chức năng, cán bộ, đảng viên áp dụng công nghệ thông tin tại Kỳ họp thứ Bảy và Kỳ họp thứ Tám. Kết quả đã cắt giảm được rất nhiều tài liệu giấy, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, chất lượng.

Các đảng viên là lãnh đạo Quốc hội, thành viên Đảng đoàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở cơ quan của Quốc hội luôn phát huy tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và cử tri; trực tiếp thực hiện thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước, giám sát việc thi hành pháp luật, tham gia vào quá trình quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, hầu hết các cấp ủy Đảng phối hợp với lãnh đạo đơn vị chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động và phản ánh kịp thời tại giao ban Bí thư cấp ủy trực thuộc hàng tháng, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh.

Trong năm 2020, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ có chất lượng Kỳ họp thứ Chín và Kỳ họp thứ Mười của Quốc hội Khóa XIV và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tham mưu, tổng hợp phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát các văn bản pháp luật, nghị quyết của Quốc hội để đề xuất, bổ sung nội dung sửa đổi đối với các dự án luật phù hợp theo tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII của Đảng. Đồng thời, lãnh đạo cán bộ đảng viên tập trung tham mưu các văn bản có liên quan đến công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, bầu cử Quốc hội Khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tham mưu phục vụ công tác nhân sự của Quốc hội. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu các văn bản thực hiện vai trò Chủ tịch AIPA và chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng AIPA 2020; tham mưu tổ chức phục vụ đoàn công tác của Lãnh đạo Quốc hội và phục vụ hoạt động đối ngoại, đảm bảo chu đáo, an toàn, hiệu quả…


Các đại biểu đề nghị cần làm rõ một số hoạt động nổi bật trong công tác lập pháp của Quốc hội

Cơ bản tán thành với dự thảo báo cáo, các đại biểu đề nghị báo cáo cần nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV là kỳ họp dài nhất từ đầu nhiệm kỳ, do dó, công tác tham mưu phục vụ cũng như công việc khá nhiều, với nhiều bộ luật khó.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cần làm rõ một số hoạt động nổi bật trong công tác lập pháp. Công tác rà soát quy hoạch bổ nhiệm được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo bài bản, tạo được sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cần nâng cao tinh thần, ý thức của Đảng viên trong học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ghi nhận các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; nhấn mạnh trong năm 2019 Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành và làm được rất nhiều việc từ công tác kiểm tra, giám sát cho đến việc thực hiện học tập các Nghị quyết được lãnh đạo Quốc hội trực tiếp phổ biến.


Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc kết luận hội nghị

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội yêu cầu, trong báo cáo cần nêu rõ, cụ thể những việc đã làm được, kết quả thực hiện công việc; những việc kiên quyết xử lý kỷ luật là để nêu gương, thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, thể hiện rõ vai trò người đứng đầu. Đồng thời, báo cáo cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc đề án sắp xếp lại cơ cấu bộ máy bên trong của Văn phòng Quốc hội; nâng cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình; cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức …

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ phát động các phong trào thi đua trong các cán bộ, Đảng viên Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và khen thưởng Đảng năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội
Cũng tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và khen thưởng Đảng năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Theo quochoi.vn
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang