CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội:

Chi bộ Các vấn đề xã hội và Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội sẽ tổ chức đại hội điểm

23:54 | 27/02/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong Hướng dẫn Một số nội dung về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nêu rõ những nội dung liên quan đến quy trình tổ chức đại hội và một số nội dung về công tác nhân sự cùng các phụ lục kèm theo về tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và Đảng bộ cơ sở) và nhiệm kỳ 2020 - 2023 (đối với các Chi bộ); quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy đối với Đảng ủy cơ quan, Đảng bộ cơ sở và các chi bộ…

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng đã ban hành Kế hoạch Tổ chức đại hội điểm Chi bộ và Đại hội Đảng bộ cơ sở của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu của đại hội điểm nhằm thống nhất quy trình, cách thức và các bước tiến hành đại hội ở tổ chức đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy triệu tập đại hội; vai trò, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội, đặc biệt là khâu điều hành đại hội. Phát huy trí tuệ, dân chủ đề cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của đại hội. Việc tổ chức đại hội điểm phải thực hiện đúng quy định của Đảng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Chi bộ Các vấn đề xã hội và Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội được lựa chọn để tổ chức đại hội điểm.

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội được tiến hành bài bản, khoa học, đúng tiến độ, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Hiện nay, toàn bộ các văn bản, biểu mẫu phục vụ Đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ đã được gửi tới tất cả các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội...

Anh Phương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang