CHÍNH TRỊ
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân dân về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc

16:38 | 29/11/2019
Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi rất vui được đến dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk. Tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu là những đại diện ưu tú của các dân tộc anh em, gắn bó với núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ đã hội tụ về đây dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019. Nhân dịp này, tôi xin chuyển lời thăm hỏi ân cần của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các thương binh, gia đình liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng, các gia đình có công với nước, cán bộ hưu trí, các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo yêu nước những tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, qua các vị đại biểu dự đại hội, tôi xin gửi đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk lời thăm hỏi ân cần, lời chào đoàn kết. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Đại hội.(Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN)

Thưa quý vị đại biểu,

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần II năm 2014 về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong toàn tỉnh. Điều này khẳng định tỉnh ta đã thực hiện nghiêm túc chủ trương và sự chỉ đạo của trung ương. Trong thời gian qua, với sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành trung ương, sự phối hợp của các đơn vị đứng chân trên địa bàn, sự hưởng ứng của đồng bào các dân tộc, tỉnh ta đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do đó, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần này là dịp chúng ta biểu dương các điển hình tiên tiến của tỉnh nhà. Đồng thời tiếp tục khẳng định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc mà nội dung cơ bản mà tỉnh ta đã tham gia thực hiện có hiệu quả nguyên tắc: “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển”. Với nhận thức đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới. Do đó, tôi hoan nghênh sự cố gắng của các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tốt, an toàn, hiệu quả Đại hội dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh chúng ta.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Quyết tâm trên của Quốc hội là để tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác Hồ đối với công tác dân tộc nhất là dân tộc thiểu số, vùng rẻo cao, miền núi, biên giới, khu căn cứ cách mạng. Đó là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, từng bước vững chắc để miền núi tiến kịp miền xuôi, đồng bào ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Việc Quốc hội có chủ trương cùng Chính phủ hệ thống, tích hợp lại các chính sách đã ban hành nhằm tập trung trong đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán, hiệu quả thấp là hết sức có ý nghĩa.

Ngoài kinh tế - xã hội, mục tiêu của Đề án là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Thưa quý vị đại biểu,

Hơn 70 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku (ngày 19 tháng 4 năm 1946): "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau" đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã một lòng theo Đảng và Bác Hồ tập hợp trong các hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất, đã có những đóng góp to lớn, lập công xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp lớn lao của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, một mảnh đất cao nguyên hùng vĩ, giàu bản sắc văn hoá và truyền thống lịch sử của các dân tộc được hun đúc, kết tinh và phát huy từ bao đời nay. Trong đấu tranh chống quân xâm lược, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện tinh thần bất khuất, yêu nước, đoàn kết, một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ, cùng với đại gia đình các dân tộc Việt Nam giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Từ ngày giải  phóng đến nay, qua gần 45 năm phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc Đắk Lắk luôn chung sức, chung lòng khắc phục mọi khó khăn, bắt tay vào xây dựng quê hương “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, Đắk Lắk đã và đang cùng cả nước xây dựng nước ta theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Tuy nhiên, cùng với những bước phát triển, tiến bộ nêu trên, với trách nhiệm cao trước nhân dân, chúng ta cần nói rõ những mặt còn khó khăn, hạn chế của Đắk Lắk chúng ta. Đó là tiềm năng, lợi thế của tỉnh ta rất lớn mà sao kinh tế còn chậm phát triển, tập quán canh tác ở các vùng sâu sao còn lạc hậu, tại sao vẫn còn tình trạng di dân không theo quy hoạch, định canh chưa ổn định đến nay một bộ phận bà con vẫn còn thiếu đất sản xuất, đất ở? Kết cấu hạ tầng ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng còn nhiều việc phải làm. Vì sao tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước? Tại sao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp, nhất là việc đào tạo nghề; công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; một số tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan còn tồn tại. Mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào còn thấp. Hệ thống chính trị tuy đã được củng cố một bước song vẫn còn phải tiếp tục cố gắng; đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số còn thiếu. Các thế lực thù địch và kẻ xấu vẫn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo đồng bào một số nơi vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị của tỉnh nhà. Do đó, tại Đại hội lần này tỉnh ta cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành công đã đạt được, bàn kỹ, đồng thuận cùng quyết tâm thực hiện các giải pháp khắc phục những mặt khó khăn, hạn chế nêu trên để trong thời gian tới xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu mạnh.

Thưa các quý vị đại biểu,

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới và xây dựng Đắk Lắk giàu mạnh, tôi trân trọng đề nghị toàn Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ chức chính trị xã hội và đồng bào các dân tộc trong tỉnh cùng đồng lòng thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách nền hành chính, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc, cụ thể là: nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân dân về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc, đây là nhiệm vụ lâu dài, phải kiên trì, tích cực; đổi mới về phương pháp và nội dung dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động già làng, trưởng buôn, thôn, làng, những cá nhân tiêu biểu làm lực lượng nòng cốt để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; quan tâm xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong từng dân tộc, từng địa bàn, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào; cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên mọi lĩnh vực.

2. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tiếp tục đẩy mạnh, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, phục vụ cho phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời coi trọng mục tiêu: Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc thực hiện các vấn đề xã hội công bằng, tiến độ, bảo vệ môi trường, không gian văn hóa là nội dung phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, tiếp tục chăm lo các gia đình chính sách, gia đình nghèo, tăng cường công tác dạy nghề, gắn với giải quyết việc làm của người lao động, nhất là đối với thanh niên dân tộc thiểu số, chú ý việc đưa lao động ra làm việc ở nước ngoài.

3. Thường xuyên nâng cao cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công", nhằm: góp phần giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tại chỗ để sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những "điểm nóng" về an ninh, trật tự xã hội. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phát huy thành quả tốt đẹp quan hệ các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn.

4. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hoá các dân tộc ở Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk mà đặc trưng là văn hóa đoàn kết cộng đồng, tôn vinh cái tốt, cái đẹp, cái thân thiện, cùng chia sẻ của người dân, cùng chung sống có trách nhiệm với nhau. Đồng thời thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo, gắn với chính sách dân tộc; kiên quyết ngăn chặn việc kẻ xấu lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Tôi trân trọng ghi nhận sự đóng góp của Đắk Lắk với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đại biểu tiêu biểu Đại hội hôm nay tỉnh sẽ có vinh danh, có trao giấy khen thưởng, tôi xin chúc mừng và luôn biết ơn đồng chí, đồng bào Đắk Lắk, học tập ở đồng bào, đồng chí, và cũng thấy được trách nhiệm của mình trong lãnh đạo chung, chia sẻ những khó khăn với Đắk Lắk, cũng thấy trách nhiệm của mình phải tiếp tục chăm lo cho đồng bào. Do đó, với niềm tin yêu với đồng bào, đồng chí Đắk Lắk, tôi xin chúc Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc Đắk Lắk sẽ đồng sức, đồng lòng xây dựng Đắk Lắk giàu mạnh hơn nữa, đồng bào mình ngày càng có cuộc sống tươi đẹp, bình yên, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk thành công tốt đẹp!

____________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Lê Tùng ghi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang