CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Hội thảo định hướng quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

17:12 | 19/09/2019
Ngày 19.9, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức hội thảo Định hướng quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng chủ trì hội thảo.

Tham dự có Thường trực Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ; đại diện một số Đoàn ĐBQH; đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam; các chuyên gia…


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, trong những năm gần đây, Việt Nam đứng trước nguy cơ cạn kiệt tài nguyên do bị khai thác quá mức, thiếu quy hoạch. Tình trạng ô nhiễm môi trường của nước ta có lúc, có nơi đã đến mức báo động. Biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến khó lường và tác động ngày càng lớn đến đời sống người dân. Đứng trước yêu cầu cấp bách, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức rõ việc chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Nhấn mạnh vấn đề này cần được nghiên cứu, phân tích và triển khai trên cơ sở quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, các ý kiến thảo luận tại Hội thảo sẽ là nguồn thông tin quý báu để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, trong thời gian qua, đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức đối với quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH. BVMT đã trở thành nhu cầu bức thiết của xã hội, đặc biệt từ sau sự cố môi trường Formosa. Tài nguyên thiên nhiên được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Công tác BVMT được chú trọng, bước đầu hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm. Năng lực thích ứng với các tác động của BĐKH dần được nâng cao, hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quan tâm. Đặc biệt,  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, các chỉ tiêu về dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý… dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH vẫn có một số tồn tại, hạn chế. Do vậy, nhiều đại biểu cho rằng, trong giai đoạn 2021 – 2030 cần nhận diện đầy đủ giá trị của các nguồn vốn tự nhiên; quản lý, phân bổ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên theo các nguyên tắc, quy luật thị trường. Quan tâm thực hiện bảo đảm chất lượng môi trường sống, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện nay của các nước phát triển. Đối với ứng phó BĐKH cần chủ động giám sát, thích ứng với các hiện tượng xảy ra, chú ý thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tối đa rủi ro.

Một số ý kiến lưu ý, tổng mức vốn đầu tư công cho giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ ngang bằng với tổng mức vốn giai đoạn hiện nay, trong khi nhu cầu vốn thực hiện khắc phục ảnh hưởng của BĐKH, thực hiện cam kết Paris về BĐKH, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích đòi hỏi lượng kinh phí không nhỏ. Do vậy, bên cạnh ưu tiên phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư của ngân sách trung ương cho các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường, cần nghiên cứu phát hành trái phiếu Chính phủ cho bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững, ứng phó với BĐKH, nhằm tạo kênh huy động vốn thêm cho thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang