CHÍNH TRỊ
Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cân nhắc quyền lựa chọn của cơ quan tố tụng trong trưng cầu giám định

17:09 | 19/09/2019
Là một nội dung mới, phân tuyến để thực hiện giám định tư pháp được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải giám định lên cơ quan trung ương, tuy nhiên, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, nên cân nhắc quy định này phù hợp có với phù hợp với Bộ luật tố tụng hình sự và quyền lựa chọn của cơ quan tố tụng trong trưng cầu giám định tư pháp để bảo đảm kết quả giám định tư pháp.

“ Phân tuyến” trong trường hợp liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực

Chiều 19.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.


Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Theo Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp do Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long trình bày, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật giám định tư pháp năm 2012 là nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám định tư pháp, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng nói chung và trong giải quyết án tham nhũng, kinh tế nói riêng.

Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật là tập trung sửa đổi, bổ sung nhanh chóng, kịp thời những vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết nhất để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn trong công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật năm 2012 về căn cứ trưng cầu giám định; cách thức trưng cầu và “phân tuyến” thực hiện giám định trong trường hợp vụ việc giám định liên quan đa ngành, đa lĩnh vực; trách nhiệm của cơ quan trưng cầu giám định, cơ quan thực hiện giám định; thẩm quyền trưng cầu và thực hiện giám định; thời hạn giám định; xử lý vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp; trách nhiệm của các Bộ, ngành chủ quản đối với hoạt động giám định tư pháp; việc áp dụng quy định của Luật này trong thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan thanh tra, Bộ trưởng Lê Thành Long nói.

Giảm tải giám định cho cơ quan trung ương

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về quan điểm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp nhằm “tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn trong công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế”. Tuy nhiên, việc sửa đổi Luật trước hết phải trên cơ sở kết quả tổng kết những hạn chế, vướng mắc qua thực tiễn thi hành Luật. Ủy ban Tư pháp nhận thấy, quan điểm chỉ đạo sửa đổi Luật được nêu trong Tờ trình chưa có sự thống nhất với nội dung tổng kết, đánh giá được chỉ ra trong Báo cáo tổng kết thi hành Luật. Cụ thể: 


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật

Theo Tờ trình thì có 3 bất cập chính trong pháp luật về giám định tư pháp. Tuy nhiên, theo Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Giám định tư pháp thì “vấn đề ách tắc trong hoạt động giám định tư pháp hiện nay phần nhiều vẫn do khâu nhận thức và tổ chức thực hiện Luật nhất là từ phía các Bộ, ngành chủ quản và các địa phương”. Kết quả giám sát của Ủy ban Tư pháp về chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự cũng cho thấy, hạn chế, vướng mắc nhất hiện nay trong hoạt động giám định tư pháp là công tác giám định theo vụ việc trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tập trung chủ yếu ở loại hình giám định các lĩnh vực: xây dựng, tài chính, ngân hàng, tài nguyên và môi trường... Trong đó, có trách nhiệm cả hai phía: cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định và việc thực hiện giám định của tổ chức, cá nhân được trưng cầu.

Từ những vấn đề trên, Chủ nhiệm Lê Thị Nga nhấn mạnh, Ủy ban Tư pháp cho rằng, hồ sơ dự án Luật cần được chuẩn bị kỹ hơn. Trong đó, cần xác định rõ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp do tổ chức thực hiện luật, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp chỉ đạo giải quyết. Đối với những vướng mắc do pháp luật, cần xác định rõ nội dung nào cần được sửa đổi trong Luật Giám định tư pháp, nội dung nào cần được sửa đổi, bổ sung trong pháp luật liên quan. 


Toàn cảnh phiên họp

Cơ bản đồng tình với Báo cáo thẩm tra, các Ủy viên UBTVQH khẳng định cần thiết phải sửa đổi Luật Giám định tư pháp, tuy nhiên, các lý do sửa đổi, bổ sung chưa xác định rõ vướng mắc trong hiện hành gây khó khăn cho giám định tư pháp, đặc biệt là giám định án kinh tế - bất cập nào thuộc về tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và bất cập nào về giám định tư pháp - do đó, các Ủy viên UBTVQH đề nghị, cần xác định rõ bất cập nào phát sinh do Luật Giám định tư pháp hiện hành để làm rõ phạm vi sửa đổi, bổ sung.

Liên quan đến phân tuyến thực hiện giám định, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, mục đích của quy định này nhằm giảm quá tải giám định lên cơ quan trung ương, chúng ta có thể phân ra giám định tư pháp ở cấp tỉnh, cấp khu vực và cơ quan trung ương. Nếu bổ sung quy định này, Chủ tịch QH lưu ý, nên cân nhắc xem quy định này có phù hợp với Bộ luật tố tụng hình sự và quyền lựa chọn của cơ quan tố tụng trong trưng cầu giám định tư pháp để bảo đảm kết quả giám định tư pháp.

Tin: Hoàng Ngọc
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang