CHÍNH TRỊ
Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

18:29 | 18/09/2019
Sáng 18.9, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ 3 và khai mạc Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 do Bộ Công Thương tổ chức.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu ghi nhận và biểu dương các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa có sản phẩm được tôn vinh lần này. Phó Chủ tịch QH khẳng định, đây là các cơ sở, doanh nghiệp tiêu biểu trong phát triển công nghiệp nông thôn trên cả nước, là nhân tố quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và ngành công nghiệp, góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Nghị quyết Trung ương7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước”; và “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết này, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 54 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X.

Phó Chủ tịch QH chỉ rõ, thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, QH đã ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đối với lĩnh vực công nghiệp nông thôn, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, trong đó có Nghị định số 45 về khuyến công và Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Cho rằng, hoạt động bình chọn, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một nội dung quan trọng trong các chính sách khuyến công, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cũng đánh giá cao việc Bộ Công thương đã tổ chức Chương trình bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Chương trình đã đượcthực hiện ở 4 cấp, từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực đến cấp quốc gia và được các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tích cực tham gia, hưởng ứng. Các kỳ bình chọn, tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã phát huy được lợi thế của các địa phương về nguyên vật liệu; về kỹ năng, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo của người lao động; nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Với việc doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất, các sản phẩm công nghiệp nông thôn ngày càng đáp ứng được yêu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần quan trọng trong phát triển công nghiệp ở các địa phương và xây dựng nông thôn mới.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát trao giấy chứng nhận cho các đại diện đơn vị có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị, Bộ Công thương, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến công, về phát triển công nghiệp nông thôn. Trong đó, cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; có giải pháp hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng ly nông không ly hương. Phát triển công nghiệp ở nông thôn hay đưa công nghiệp về nông thôn là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, là nội dung cụ thể của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phải được ưu tiên thực hiện, Phó Chủ tịch QH khẳng định.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực các hoạt động khuyến công, công tác bình chọn, tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để thu hút ngày càng nhiều các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia. Trên cơ sở này, lựa chọn được các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đại diện cho các nhóm ngành sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có lợi thế của cấp huyện, tỉnh và khu vực. Tập trung các hoạt động khuyến công, các chính sách ưu đãi hỗ trợ khác của Nhà nước để các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản lý và tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao giấy chứng nhận cho các đại diện đơn vị có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, những hoạt động này sẽ góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của các làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các vùng, miền và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế; đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nhất là khu vực nông thôn, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu thăm quan gian hàng tại hội chợ

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nằm trong Chương trình Khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì. Các sản phẩm được lựa chọn là sản phẩm nổi trội, đại diện cho nhóm ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu có lợi thế của các địa phương, khu vực; thuộc 4 nhóm: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; các sản phẩm khác.Trong 2 lần bình chọn trước, đã có 202 sản phẩm được công nhận.Năm nay, chương tình tôn vinh 110 sản phẩm và gắn việc tôn vinh sản phẩm với Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn cả nước, qua đóquảng bá, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêubiểu đến thị trường trong và ngoài nước.

N. Bình
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang