CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:03 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cân nhắc kỹ lưỡng phạm vi sửa đổi, bổ sung

17:28 | 17/09/2019
Trong Phiên thảo luận chiều 17.9, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Bởi lẽ, dự thảo Luật sửa đổi đến 34 điều, bổ sung 4 điều, bãi bỏ 2 điều của Luật Đầu tư và sửa đổi 66 điều, bãi bỏ 2 điều, bổ sung một chương (về hộ kinh doanh) và 8 điều của Luật Doanh nghiệp là khá lớn.

Phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng trình bày, mục tiêu, quan điểm tổng quát của luật là nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Những mục tiêu cụ thể luật này gồm:


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Hai là, hoàn thiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời cắt giảm một số ngành, nghề không cần thiết, bất hợp lý nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện.

Ba là, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thành lập doanh nghiệp; cắt giảm chi phí, thời gian khởi sự kinh doanh và thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh; hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý giữa các cơ quan trung ương và cơ quan địa phương trên cơ sở bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bốn là, mở rộng, nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh và quản lý doanh nghiệp; bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên của doanh nghiệp phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế.


Toàn cảnh phiên họp

Đã lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động hay chưa?

Theo Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật, vì theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật dự kiến sửa đổi 34 điều, bổ sung 4 điều, bãi bỏ 2 điều của Luật Đầu tư và sửa đổi 66 điều, bãi bỏ 2 điều, bổ sung 1 chương (về hộ Kinh doanh) và 8 điều của Luật Doanh nghiệp là khá lớn, trong khi cả 2 Luật này mới được sửa đổi toàn diện năm 2014, có hiệu lực từ 1.7.2015, thời gian thực thi luật chưa dài. Trường hợp cần thiết sửa đổi như dự kiến nêu trên, đề nghị Chính phủ báo cáo UBTVQH và QH xem xét cho phép tách dự án Luật này thành dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để thuận lợi trong quá trình triển khai. 

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cũng lưu ý, đây không là dự án luật mà sửa đổi, bổ sung một số điều mà là sửa đổi, bổ sung rất nhiều điều với nhiều nội dung lớn. Liệu rằng trong quá trình sửa đổi, Ban soạn thảo đã lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động hay chưa? Xem xét các chính sách trong dự án luật đã bảo đảm tính khả thi, hiệu quả chưa? Với phạm vi này, Phó Chủ tịch QH cho rằng, nên tách thành hai luật thay vì một luật sửa nhiều luật.

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang